Preventieve en integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie (PO)

dinsdag 22 september 2020 van 13.00 -15.00 uur

Als school wil je het beste uit je leerlingen halen. Ook op het gebied van lezen en spelling, maar dat gaat niet altijd 'vanzelf' en even eenvoudig. Hoe geef je goed lees- en spellingonderwijs, hoe signaleer je vroegtijdig problemen op deze gebieden en hoe bied je extra hulp? Deze vragen vormen de rode draad voor dit studiemoment.

Onder deskundige leiding van Dagmar Habets (orthopedagoog) en Talitha Canrinus (onderwijskundige / taalspecialist) krijg je als schoolleider, IB'er of taalspecialist nog meer inzicht in vormgeven van de basisondersteuning op het gebied van een preventieve en integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie.

OVERIGE INFORMATIE

LOCATIE & TIJD

Locatie: Groene Hart Leerpark, Pr. Beatrixlaan 4, 2404 XC Alphen aan den Rijn

Datum & tijd: Dinsdag 22 september 2020 van 13.00 -15.00 uur


LET OP! Parkeren rondom de locatie 'Het Leerpark' is lastig. Probeer als dat mogelijk is op de fiets te komen!

DOELGROEP

Schoolleider, IB'er of taalspecialisten


Overleg altijd vooraf met je leidinggevende of de training uitkomt voor jullie locatie en regel in overleg - indien nodig - tijdig vervanging!

BENODIGDHEDEN

N.v.t.

INSCHRIJVEN

Door middel van het onderstaande formulier kun je je inschrijven voor deze bijeenkomst. Na het versturen van het formulier krijg je de ingevulde gegevens in je mailbox. (Controleer de map SPAM als je de mail niet ontvangt.)