catalogus

Terugkomdag duurzame aanpak leesproblemen en dyslexie (PO)

Als school wil je het beste uit je leerlingen halen. Ook op het gebied van lezen en spelling, maar dat gaat niet altijd 'vanzelf' en even eenvoudig. Hoe geef je goed lees- en spellingonderwijs, hoe signaleer je vroegtijdig problemen op deze gebieden en hoe bied je extra hulp? Deze vragen vormen de rode draad voor deze praktische studiedag.

Onder deskundige leiding van Dagmar Habets (orthopedagoog) en Talitha Canrinus (onderwijskundige / taalspecialist) krijg je als schoolleider, IB'er of taalspecialist nog meer inzicht in en praktische handreikingen bij het bieden van de juiste zorg.

Terugkombijeenkomst (facultatief) - dinsdag 5 november 2019

Ter voorbereiding de volgende documenten / vragen mailen naar Dagmar en Talitha:

  • specifieke vragen;
  • dyslexieprotocol van je eigen school.


9:00 - 11:00 uur Gelegenheid om:

  • specifieke vragen te stellen en/of
  • mee te denken over de verdere vormgeving van je dyslexieprotocol en/of
  • feedback te krijgen op je dyslexieprotocol.
OVERIGE INFORMATIE

LOCATIE & TIJD

Terugkombijeenkomst: dinsdag 5 november 2019, 9:00 - 11:00 uur


DOELGROEP

Schoolleiding, intern begeleiders en taalspecialisten van de SCOPE scholengroep


BENODIGDHEDEN

INSCHRIJVEN

Via het onderstaande formulier kun je je inschrijven. Je hebt alleen een Google (Youscope) account nodig om jezelf aan te melden. Krijg je de melding "accounts.google.com heeft de verbinding geweigerd", dan moet je nog inloggen op je Youscope-account ↗ of open het formulier in een nieuw tabblad/venster. ↗