catalogus

Studiedag duurzame aanpak leesproblemen en dyslexie (PO)

Als school wil je het beste uit je leerlingen halen. Ook op het gebied van lezen en spelling, maar dat gaat niet altijd 'vanzelf' en even eenvoudig. Hoe geef je goed lees- en spellingonderwijs, hoe signaleer je vroegtijdig problemen op deze gebieden en hoe bied je extra hulp? Deze vragen vormen de rode draad voor deze praktische studiedag.

Onder deskundige leiding van Dagmar Habets (orthopedagoog) en Talitha Canrinus (onderwijskundige / taalspecialist) krijg je als schoolleider, IB'er of taalspecialist nog meer inzicht in en praktische handreikingen bij het bieden van de juiste zorg.

Het programma - dinsdag 1 oktober 2019


08:00 uur Inloop met koffie en thee

08:30 uur Visie ontwikkeling duurzame aanpak leesproblemen en dyslexie

09:15 uur Kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs op school (zorgniveau I)

 • Hoe geef je doelgericht en effectief vorm aan goed lees- en spellingonderwijs?
 • Hoe ga je om met verschillen?
 • Hoe creëer je een stimulerende leeromgeving?

10:15 uur Pauze

10:45 uur Signaleren van lees- en/of spellingsproblemen en dyslexie in groep 1 t/m 8

 • Zicht krijgen op het planmatig vormgeven van de signalering van lees- en/of spellingsproblemen in de school.
 • Welke keuzes kun je als school hierin maken?

12:15 uur Pauze (lunch wordt verzorgd)

13:00 uur Aanpak van lees- en spellingsproblemen op school (zorgniveau II)

 • Hoe geef je zorgniveau II planmatig vorm op je school?

14:00 uur Pauze

15:30 uur Aanpak van lees-en spellingsproblemen op school (zorgniveau III)

 • Hoe geef je zorgniveau III planmatig vorm op je school?

16:15 uur Afronding


Aan het eind van de dag heb je de volgende handreikingen om in je school verder mee aan de slag te gaan:

 • Visiespel;
 • Quickscan zorgniveau I, II en III;
 • Invulschema signalering om een schoolspecifiek signaleringsplan voor lees- en of spellingsproblemen en dyslexie te formuleren.
 • Handreiking dyslexiedossier


Terugkombijeenkomst (facultatief) - dinsdag 5 november 2019

Ter voorbereiding de volgende documenten / vragen mailen naar Dagmar en Talitha:

 • specifieke vragen;
 • dyslexieprotocol van je eigen school.


9:00 - 11:00 uur Gelegenheid om:

 • specifieke vragen te stellen en/of
 • mee te denken over de verdere vormgeving van je dyslexieprotocol en/of
 • feedback te krijgen op je dyslexieprotocol.OVERIGE INFORMATIE

LOCATIE & TIJD

Studiedag: dinsdag 1 oktober 2019, 8:00 - 16:15 uur, Vergader- & trainingsruimte 1, Centrum van Alphen, Prinses Marijkestraat 20, 2404BC, Alphen aan den Rijn

Terugkombijeenkomst: dinsdag 5 november 2019, 9:00 - 11:00 uur, Vergader- & trainingsruimte 2, Centrum van Alphen, Prinses Marijkestraat 20, 2404BC, Alphen aan den Rijn


DOELGROEP

Schoolleiding, intern begeleiders en taalspecialisten van de SCOPE scholengroep


BENODIGDHEDEN

INSCHRIJVEN

Via het onderstaande formulier kun je je inschrijven. Je hebt alleen een Google (Youscope) account nodig om jezelf aan te melden. Krijg je de melding "accounts.google.com heeft de verbinding geweigerd", dan moet je nog inloggen op je Youscope-account ↗ of open het formulier in een nieuw tabblad/venster. ↗