Verdiepingsbijeenkomsten rekenen - wiskunde voor groep 1 t/m 8 (PO)

31 mei 2022 (groep 1 en 2), 19.00 - 21.00 uur

Voor rekenen wordt voor de verschillende bouwen een verdiepingsbijeenkomst georganiseerd. Centraal thema van deze bijeenkomsten is:

Hoe kunnen we vroegtijdig het rekenonderwijs afstemmen op de zwakke rekenaars zodat rekenproblemen voorkomen worden?


Lees meer over de verschillende bijeenkomsten voor groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8

Voor groep 1 en 2 is de rijke leeromgeving en het ervaren en handelen in betekenisvolle situaties het uitgangspunt. Hoe kunnen we de kansen tijdens het spelen en werken in hoeken gebruiken om de rekenontwikkeling te stimuleren en te verdiepen?


Voor de groepen 3 t/m 8 wordt het handelingsmodel en de vertaalcirkel uit het protocol ERWD gebruikt om deze afstemming concreet te maken.

Hoe kun je met alle leerlingen aan (bijna) dezelfde doelen werken op een afgestemd handelingsniveau?

Hoe kun je daarbij pendelen van een concreet naar een abstract niveau. Dit vraagt wel om de rekenmethode wat meer los te laten.

Voor groep 3 en 4 zijn de belangrijke doelen uit de leerlijn optellen en aftrekken t/m 20 en 100 het uitgangspunt, voor groep 5 en 6 doelen uit de leerlijnen vermenigvuldigen en delen en voor groep 7 en 8 doelen uit de leerlijn breuken.

Hierbij zullen ook de verschillen tussen de 1F en de 1S doelen uit het referentiekader langs komen.


Schrijf je in voor één of meerdere bijeenkomsten.

LOCATIE & TIJD

Locatie: Groene Hart Leerpark, Pr. Beatrixlaan 4, 2404 XC Alphen aan den Rijn

Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Data:

  • 9 november 2021: groep 7 en 8, lokaal 005 (bij binnenkomst, links van de balie)

  • 23 november 2021: groep 5 en 6, lokaal 005 (bij binnenkomst, links van de balie)

  • 10 mei 2022: groep 3 en 4, lokaal 005 (bij binnenkomst, links van de balie)

  • 31 mei 2022: groep 1 en 2, lokaal 006 (bij binnenkomst, links van de balie)


Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende.


DOELGROEP

Leerkrachten, onderwijsassistenten, begeleiders passend onderwijs, remedial teachers


BENODIGDHEDEN

N.v.t.

INSCHRIJVEN

Via het onderstaande formulier kun je je inschrijven.