Integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie (PO)

Donderdag 30 september 2021, 13.00 - 15.00 uur

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak laaggeletterdheid, lees- en of spellingproblemen en dyslexie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je dit vormgeven in de eigen school? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten.

Deze bijeenkomst is onder leiding van Dagmar Habets (orthopedagoog) en Talitha Canrinus (onderwijskundige/taalspecialist)


LOCATIE & TIJD

Locatie: Groene Hart Leerpark, Pr. Beatrixlaan 4, 2404 XC Alphen aan den Rijn, lokaal 201

Tijd: 13.00 - 15.00 uur

Datum: donderdag 30 september

Scholingsuren (incl. voorbereiding en nawerk): 4


Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende.


DOELGROEP

Schoolleiding, intern begeleiders en taal-/leesspecialisten


BENODIGDHEDEN

Device met de app of website van Mentimeter.

INSCHRIJVEN

Via het onderstaande formulier kun je je inschrijven.