Studiedag integrale aanpak rekenen-wiskunde en dyscalculie (PO)

Donderdag 8 september 2022, 8.30 - 15.00 uur

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak voor rekenen-wiskunde en dyscalculie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je de verschillende ondersteuningsniveaus in de eigen school vormgeven? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten.

Programma

08:30 uur Inloop met koffie en thee

09:00 uur Visie ontwikkeling integrale aanpak rekenen-wiskunde en dyscalculie

09:30 uur Protocol Ernstige Rekenwiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD)

10:15 uur Pauze

10:45 uur Ondersteuningsniveau 1 en 2 (theorie en praktische handreikingen)

11:30 uur Ondersteuningsniveau 3 en 4 (theorie en praktische handreikingen)

12:30 uur Lunch (wordt verzorgd)

13:15 uur Diagnostiek bij rekenen-wiskunde in groep 1 t/m 8

14:15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen en/of napraten

15:00 uur Afronding

LOCATIE & TIJD

Locatie: Groen van Prinsterer, J. Nieuwenhuijzenstraat 26, 2405 VG Alphen aan den Rijn

Werkplek team passend onderwijs (op bovenverdieping)


Datum en tijd:

Donderdag 8 september 2022, 8.30 - 15.00 uur


Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende.


DOELGROEP

schoolleiding / intern begeleiders /rekenspecialisten


DOOR

Dagmar Habets (orthopedagoog) en Talitha Canrinus (onderwijskundige)


DUUR

7 uur


BENODIGDHEDEN

laptop / telefoon of tablet met de app Mentimeter

INSCHRIJVEN

Via het onderstaande formulier kun je je inschrijven.