Training 'sociale veiligheid' (PO)

Maandag 10 oktober 2022 van 19.00 - 21.30 uur

In de training Sociale Veiligheid krijg je een inleiding in de thema's rondom Sociale Veiligheid. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Handboek Sociale Veiligheid van SCOPE

  • 'Normale' seksuele ontwikkeling bij kinderen en het vlaggensysteem

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  • Meldcode van Veilig Thuis.

Aan het einde van de training heb je handvatten gekregen om om te gaan met vraagstukken rondom sociale veiligheid.

De training is verplicht voor startende leerkrachten en nieuwe collega's binnen SCOPE. Heb je al eerder een vergelijkbare training gevolgd, overleg dan met je leidinggevende of dit voor jou toegevoegde waarde heeft.

LOCATIE & TIJD

Datum: maandag 10 oktober 2022

Tijd: 19.00 – 21.30 uur

Locatie: P.C.B.S. Het Mozaïek, Vroonhoevelaan 10-12, 2408 ST Alphen aan den Rijn


DOELGROEP

Startende docenten en zij-instromers uit het PO (Ook voor hen die vorig jaar niet aanwezig konden zijn.) Belangstellende onderwijsassistenten zijn ook van harte welkom!


Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende.

BENODIGDHEDEN

N.v.t.

INSCHRIJVEN

Via het onderstaande formulier kun je je inschrijven.