Integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie (PO)

Donderdag 6 oktober 2022, 9.00 - 12.00 uur

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak laaggeletterdheid, lees- en of spellingproblemen en dyslexie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je dit vormgeven in de eigen school? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten.

Deze bijeenkomst is onder leiding van Dagmar Habets (orthopedagoog) en Talitha Canrinus (onderwijskundige/taalspecialist)


LOCATIE & TIJD

Locatie: Groen van Prinsterer, J. Nieuwenhuijzenstraat 26, 2405 VG Alphen aan den Rijn

Werkplek team passend onderwijs (op bovenverdieping)

Tijd: 9.00 - 12.00 uur

Datum: donderdag 6 oktober 2022

Scholingsuren (incl. voorbereiding en nawerk): 4


Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende.


DOELGROEP

Schoolleiding, intern begeleiders en taal-/leesspecialisten


BENODIGDHEDEN

Device met de app of website van Mentimeter.

INSCHRIJVEN

Via het onderstaande formulier kun je je inschrijven.