Startbijeenkomst 22-23 voor nieuw benoemde medewerkers (PO & VO)

Dinsdag 20 september 2022 van 16.15 – 18.00 uur

Maak kennis met onze organisatie en ons bestuur op onze startbijeenkomst voor alle nieuwe medewerkers. Je wordt ontvangen met een heerlijke kop koffie of thee van Smooth Coffee en een doosje lekkernijen van Zonneveld's Bakkerij. Jij staat die middag even in het middelpunt van onze scholengroep!

Ook dit jaar hebben we een interactief programma samengesteld en wie weet ga jij dit jaar met de SCOPE-award naar huis! Daarnaast hebben we voor alle nieuwe collega's een speciaal aandenken klaarliggen.

PROGRAMMA

16.15 uur: Inloop

16.45 uur: Opening

16.50 uur: Informatie vanuit het bestuur

17.00 uur: Interactieve kennismaking met elkaar en de organisatie

17.45 uur: Terugkoppeling en prijsuitreiking

17.55 uur: Afsluiting

18.00 uur: Einde


DOELGROEP

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle nieuw benoemde leerkrachten, docenten, klassenassistenten, LIO'ers, onderwijs ondersteuners. Kortom voor iedereen die als nieuwe medewerker bij SCOPE is komen werken. Dus óók voor hen die al buiten onze organisatie werkervaring hebben opgedaan.

Voor de startbekwame (net afgestudeerde collega's PO & VO) is deze bijeenkomst één van de verplichte bijeenkomsten. De overige bijeenkomsten voor de startbekwame collega's worden niet via de SCOPE academie georganiseerd en staan los van deze inschrijving.

Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende.

LOCATIE & TIJD

Locatie: Groene Hart Leerpark, Pr. Beatrixlaan 4, 2404 XC Alphen aan den Rijn

Datum & tijd: Dinsdag 20 september 2022 van 16.15 – 18.00 uur


BENODIGDHEDEN

Tablet, laptop of chromebook met een internetverbinding. N.B. Een telefoon is voor wat wij gaan doen niet handig!

INSCHRIJVEN