Scan Leesproblemen en dyslexie in groep 3 t/m 8 (PO)

Datum en tijd: in overleg

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de integrale aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd.

Deze bijeenkomst is onder leiding van Talitha Canrinus (onderwijskundige/taalspecialist)


LOCATIE & TIJD

Locatie: De eigen school en online

Tijd: In overleg

Datum: In overleg

Scholingsuren (incl. voorbereiding en nawerk): Dit traject vraagt van de intern begeleider, schoolleiding en interne taalspecialist een inzet van 10 uur gedurende het schooljaar. Voor de collega's van groep 3 t/m 8 vraagt dit ongeveeer 3 uur gedurende het schooljaar (2 x een teambijeenkomst en het invullen van de vragenlijst).

Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende.


DOELGROEP

Schoolteam (schoolleiding, intern begeleider en collega's groep 3 t/m 8)


BENODIGDHEDEN

De collega's vullen online een vragenlijst in met 74 vragen.

INSCHRIJVEN

Neem contact op met Talitha Canrinus (TCa) voor meer informatie en/of een afspraak.