CATALOGUS

Verdiepingsscholing ParnasSys|Ultimview (PO)

donderdag 15 juni 2023, 12.30 - 15.30 uur

Houd realtime toezicht op de onderwijskwaliteit van jouw school of scholen binnen het bestuur. Je leert hoe je Ultimview (nog) beter in kunt zetten binnen je scholen. Je maakt een analyse en gaat aan de slag met het opstellen van een jaarplan.

Lees meer ...

Somtoday - Train de trainer (VO)

donderdag 1 juni of vrijdag 2 juni 2023 van 13.00 tot 16.00 uur

Voor het trainen docenten wordt een viertal bijeenkomsten georganiseerd waarin collega’s opgeleid worden om hun collega’s te scholen in het gebruik van Somtoday.

Lees meer ...

Het gemak van digitaal toetsen (VO)

woensdag 14 juni 2023 van 15:30 - 16:30 uur 

Toetsen nakijken is vast niet jouw favoriete bezigheid! Het is echter wel een belangrijk hulpmiddel om goed zicht te houden op de kennis en vaardigheden van jouw leerlingen. In deze bijeenkomst leer je hoe je digitale toetsen kunt maken met Google Formulieren en/of in Itslearning.  Het kost je even wat extra tijd, maar als je je toetsen eenmaal hebt gedigitaliseerd kan dit je veel tijd besparen.


Lees meer ...

Studiedag integrale aanpak rekenen-wiskunde en dyscalculie (PO)

dinsdag 5 september 2023, 8.30 - 15.00 uur

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak voor rekenen-wiskunde en dyscalculie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je de verschillende ondersteuningsniveaus in de eigen school vormgeven? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten. 

Lees meer ...

Mentorentraining (PO)

Trainingsronde 1 - 2023-2024: 11 oktober 2023 en 25 oktober 2023 van 13:30 - 16:30 uur 
Trainingsronde 2 - 2023-2024: 28 februari 2024 en 13 maart 2023 van 13:30 - 16:30 uur 

Tijdens de twee bijeenkomsten van deze training leer je hoe je een PABO-student op een adequate wijze kunt begeleiden. Ruim de helft van de opleiding van PABO studenten vindt plaats in de praktijk. Dit betekent dat mentoren van grote invloed zijn op de kwaliteit van het opleiden van onze aanstaande collega’s. 

Lees meer ...

(Opfris)training MS Excel (PO & VO)

maandag 6 november 2023 van 15:30 - 17:00 uur 

Bij Excel denk je misschien wel aan: de SOM-functie, voorwaardelijke opmaak, concatenate, formules, sorteren, filteren, diagrammen en grafieken ... of gaat het je nu al duizelen en zie de door de bomen het bos niet meer . . . 

Wil je je kennis en vaardigheden uitbreiden of weer opfrissen? Meld je dan snel aan voor deze (opfris)training en geef daarbij door welke vaardigheden je wilt uitbreiden of opfrissen.

Lees meer ...

Motiverend lesgeven (VO)

Deze training wordt waarschijnlijk rond de herfstvakantie gegeven. Interesse? Stuur een bericht naar academie@scopescholen.nl 

Bij deze training kijken we naar motivatie in de les. Dit heeft enorme invloed op het succes dat leerlingen behalen, maar lijkt soms ook iets ongrijpbaars. Aan het einde van deze training weet je meer over de psychologische achtergrond van motivatie, ken je meerdere aanpakken om de psychologische basisbehoeften van leerlingen te verhogen en beschik je over een aantal praktische handvatten en tips om de motivatie in je lessen te verhogen.


Lees meer ...

Zicht op het leerproces - inspelen op verschillen (VO)

Deze training wordt waarschijnlijk rond de herfstvakantie gegeven. Interesse? Stuur een bericht naar academie@scopescholen.nl 

In deze training leer je meer zicht te hebben op het leerproces van de leerlingen door gebruik te maken van het systeem LessonUp. Je leert in deze training over de voordelen van dit programma en hoe je het in kan zetten in je les. Je krijgt zelf ook de tijd om lessen met LessonUp te ontwikkelen en dit te gebruiken in je lessen. We gaan in dit in een vervolgtraining evalueren, dieper in op het formatieve handelen en we gaan kijken op welke manier je de rapportages van LessonUp kan gebruiken. 

Deze training beginnen we met een gezamenlijke lunch.

Lees meer ...

Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen (PO)

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de preventieve aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd. 

Lees meer ...

Scan Leesproblemen en dyslexie in groep 3 t/m 8 (PO)

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de integrale aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd. 

Lees meer ...

Bouw!-trainingen via Lexima (PO)

Diverse data en tijden

Alle SCOPE basisscholen werken met Bouw!: het interventieprogramma dat leesproblemen bij risicoleerlingen kan voorkomen. Bij het afsluiten van de bovenschoolse licentie is er een implementatietraining gegeven. Nieuwe leerkrachten of leerkrachten die zich verder willen verdiepen in het gebruik van Bouw! kunnen via Lexima een training volgen.

Lees meer ...

Mentaal fit met mirro (PO & VO)

Vanaf 1 mei 2021 kun je - als SCOPE-medewerker - gratis aan de slag met mirro eHealth, een preventieve e-learning bij mentale uitdagingen.  Misschien denk je ‘Ik heb helemaal geen echte problemen’,  dus mirro is niets voor mij. Gelukkig hoef je niet aan de grond te zitten om verder te komen. Bij de 22 modules van mirro zitten vast één of meer modules die aansluiten bij jouw levensfase. 

Lees meer ...

Online training TouchTV

Leer in negen stappen je TouchTV kennen en gebruiken. Start direct de training↗ 

De training voor de eerste versie TouchTV (voor 2019)  vind je in ons Youtube-kanaal

Lees meer ...

Videotraining Prowise Presenter

Datum & tijd: n.v.t.

In deze training leer je de basisfuncties Prowise Presenter -de digibordsoftware van Prowise - te gebruiken. Deze training is gemaakt door onze basisschooldocenten van het Mozaïek.

Lees meer ...

E-learning: Informatiebeveiliging & privacy (IBP)

Als professionals moeten we zorgvuldig en veilig met privacygevoelige informatie omgaan. In deze online Wikiwijs-training van SCOPE leer je de basisprincipes van IBP kennen en toepassen. De training wordt afgesloten met een toets. Na het succesvol afronden van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Lees meer ...

Google for Education-trainingscentrum

Datum & tijd: n.v.t.

Bij het Google for Education-trainingscentrum, een site voor professionele ontwikkeling, kun je terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. Deze site is gemaakt door docenten en voor docenten. 

Lees meer ...