CATALOGUS

iPad basistraining voor docenten (PO & VO)

Datum & tijd: 2 september 2020 van 15.15 - 17.00 uur

Ben je een beginnende iPad-gebruiker en kun je wel wat hulp gebruiken? Met deze training voor beginners helpen we je op weg met je iPad!

Lees meer ...


Startbijeenkomst nieuw benoemde medewerkers (PO & VO)

Datum & tijd: 17 september 2020 van 16.15 – 18.00 uur

Maak kennis met onze organisatie en ons bestuur op onze startbijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Je wordt ontvangen met een heerlijke kop koffie of thee van Smooth Coffee en een doosje lekkernijen van Zonneveld's Bakkerij.

Lees meer ...


Protocol rekenen-wiskunde en dyscalculie (PO)

Data & tijd: verschillende data vanaf 22 september 2020, 09.00 - 10.00 uur

Met elkaar nemen we het protocol Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie PO door. Welke visie heb jij? Hoe organiseer je goed rekenwiskunde onderwijs bij jou op school? Via zelfstudie en online bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek. Meld je aan voor één of meerdere bijeenkomsten. ...

Lees meer ...


Preventieve en integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie (PO)

Datum & tijd: 22 september 2020, 13.00-15.00 uur

Als school wil je het beste uit je leerlingen halen. Ook op het gebied van lezen en spelling, maar dat gaat niet altijd 'vanzelf' en even eenvoudig. Hoe geef je goed lees- en spellingonderwijs, hoe signaleer je vroegtijdig problemen op deze gebieden en hoe bied je extra hulp? Deze vragen vormen de rode draad voor dit studiemoment.

Lees meer ...


Ondersteuningsniveau 3 voor leesproblemen (PO)

Datum & tijd: 22 september 2020, 16.00-17.30 uur

Hoe kun je ondersteuningsniveau 3 concreet vorm geven binnen je eigen school? Welke methodieken zijn er? Hoe pas je werkzame componenten toe op de materialen die je hebt binnen school?

Lees meer ...


Begeleiden van kinderen met rekenwiskundeproblemen (PO)

Data & tijd: verschillende data vanaf 24 september 2020, 16.00 - 17.30 uur

Krijg een helder beeld van de rekenontwikkeling van kinderen en hoe je gerichte ondersteuning en oefening kunt bieden. Het uitgangspunt is het protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD), hoe kun je dit concreet vormgeven bij kinderen die moeite hebben met het leren rekenen? ...

Lees meer ...


Woordenschatochtend (PO)

Datum & tijd: 6 oktober 2020, 09.00-12.00 uur

Op deze woordenschatochtend wordt en verkort programma aangeboden dat gebaseerd is op de serie 'woordenschat'. De originele serie bestaat uit vier modules ...

Lees meer ...


Workshop 'Taal in Blokjes' (PO)

Datum & tijd: 6 oktober 2020, 19.30-20.30 uur

Taal in Blokjes; een mooi instrument voor kinderen met lees- en spellingsproblemen. Maar voor ieder kind kan Taal in Blokjes een steun zijn!

Lees meer ...


Woordenschat module 1: Woordenschatverwerving (PO)

Datum & tijd: 7 oktober 2020, 19.00-21.00 uur

In een interactieve bijeenkomst van twee uur leer je hoe de woordenschatverwerving van kinderen werkt, welke houding jij als onderwijsgevende hierbij kunt kiezen en wat jij kunt doen om hier een positieve invloed op te hebben ...

Lees meer ...


Training 'sociale veiligheid' (PO)

Datum & tijd: 8 oktober 2020 van 19.00 – 21.30 uur

In de training Sociale Veiligheid krijg je een inleiding in de thema's rondom Sociale Veiligheid. Aan het einde van de training heb je handvatten gekregen om om te gaan met vraagstukken rondom sociale veiligheid. ...

Lees meer ...


Workshops 'leerlingondersteuning' (VO)

Datum & tijd: 13 oktober 2020 van 15.30 - 17.00 uur

Er worden vier workshops georganiseerd met het oog op de ondersteuning van leerlingen. Per workshop is er plek voor maximaal 16 deelnemers. ...

Lees meer ...


Training 'Oudergesprekken' (PO & VO)

Data & tijd: 2 of 4 november 2020 van 13.00 – 17.00 uur

In deze training leer je wat hoe je op een positieve en effectieve wijze gesprekken met ouders kunt voeren. Je leert de valkuilen herkennen en je oefent in het voeren van deze gesprekken in een veilige omgeving ...

Lees meer ...


Begeleiden van kinderen met rekenwiskundeproblemen (PO)

Data & tijd: verschillende data en tijden vanaf 10 november 2020

Ga in gesprek met Dagmar Habets (orthopedagoog) en Talitha Canrinus (onderwijskundige) over de rekenopbrengsten van jouw school. Wat valt hierin op? Welke trends zijn er zichtbaar in de afgelopen schooljaren of in bepaalde leerjaren? ...

Lees meer ...


Verdiepingsbijeenkomsten rekenonderwijs (PO)

Data & tijd: verschillende data vanaf 10 november 2020, 19.00 - 21.00 uur

Voor rekenen wordt voor de verschillende bouwen een verdiepingsbijeenkomst georganiseerd. Centraal thema van deze bijeenkomsten is: Hoe kunnen we vroegtijdig het rekenonderwijs afstemmen op de zwakke rekenaars zodat rekenproblemen voorkomen worden? ...

Lees meer ...


Woordenschat module 2: Woordenschatonderwijs (PO)

Datum & tijd: 18 november 2020, 19.00-21.00 uur

Welke woorden leer je kinderen aan? Wanneer en hoe kun je deze woorden onderwijzen? Tijdens deze bijeenkomst van 2 uur nemen we op een interactieve manier een aantal krachtige adviezen voor goed woordenschatonderwijs door ...

Lees meer ...


Cursus Bouw! verdieping (PO)

Datum & tijd: 13 januari 2021, 13.30 - 16.00 uur

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan vragen die in de praktijk zijn ontstaan. Er wordt daarnaast dieper ingegaan op belangrijke onderwerpen bij de inzet van Bouw!, waaronder het werven van tutoren en ouderbetrokkenheid ...

Lees meer ...


Woordenschat module 3: Woordenschat en begrijpend (voor)lezen (PO)

Datum & tijd: 27 januari 2021, 19.00-21.00 uur

Welke fundamenten zijn belangrijk voor begrijpend lezen? Hoe zit het met woordenschat en begrijpend lezen? ...

Lees meer ...


Woordenschat module 4: Woordenschatroutines en grafische modellen (PO)

Datum & tijd: 17 maart 2021, 19.00-21.00 uur

Je gaat praktisch aan de slag met allerlei verschillende routines en coöperatieve werkvormen die je in groep 1 t/m 8 kunt inzetten om te werken aan de woordenschatontwikkeling van kinderen. Hoe werken de hersenen en hoe leren we het beste? ...

Lees meer ...


Videotraining Prowise Presenter

Datum & tijd: n.v.t.

In deze training leer je de basisfuncties Prowise Presenter -de digibordsoftware van Prowise - te gebruiken. Deze training is gemaakt door onze basisschooldocenten van het Mozaïek.

Lees meer ...


E-learning: Informatiebeveiliging & privacy (IBP)

Als professionals moeten we zorgvuldig en veilig met privacygevoelige informatie omgaan. In deze online Wikiwijs-training van SCOPE leer je de basisprincipes van IBP kennen en toepassen. De training wordt afgesloten met een toets. Na het succesvol afronden van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Lees meer ...


G Suite Help

Datum & tijd: n.v.t.

G Suite Help is een gratis online helpcentrum dat bestaat uit Engelstalige instructies. De verschillende G Suite onderdelen worden stap voor stap uitgelegd. Je kunt zelf kiezen met welk onderdeel je begint, waar je instapt en wat je eventueel overslaat.

Lees meer ...