CATALOGUS


Zicht op het leerproces - inspelen op verschillen (VO)

Maandag 27 juni, 11.00 - 15.00 uur

In deze training leer je meer zicht te hebben op het leerproces van de leerlingen door gebruik te maken van het systeem LessonUp. Je leert in deze training over de voordelen van dit programma en hoe je het in kan zetten in je les. Je krijgt zelf ook de tijd om lessen met LessonUp te ontwikkelen en dit te gebruiken in je lessen. We gaan in dit in een vervolgtraining evalueren, dieper in op het formatieve handelen en we gaan kijken op welke manier je de rapportages van LessonUp kan gebruiken.

Lees meer ...Startbijeenkomst 22-23 voor nieuw benoemde medewerkers PO & VO

Dinsdag 20 september 2022 van 16.15 – 18.00 uur

Maak kennis met onze organisatie en ons bestuur op onze startbijeenkomst voor alle nieuwe medewerkers. Je wordt ontvangen met een heerlijke kop koffie of thee van Smooth Coffee en een doosje lekkernijen van Zonneveld's Bakkerij. Jij staat die middag even in het middelpunt van onze scholengroep!

Ook dit jaar hebben we een interactief programma samengesteld en wie weet ga jij dit jaar met de SCOPE-award naar huis! Daarnaast hebben we voor alle nieuwe collega's een speciaal aandenken klaarliggen.

Lees meer ...Studiedag integrale aanpak rekenen-wiskunde en dyscalculie (PO)

Donderdag 8 september 2022, 8.30 - 15.00 uur

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak voor rekenen-wiskunde en dyscalculie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je de verschillende ondersteuningsniveaus in de eigen school vormgeven? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten.

Lees meer ...Integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie (PO)

Donderdag 6 oktober 2022, 9.00 - 12.00 uur

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak laaggeletterdheid, lees- en of spellingproblemen en dyslexie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je dit vormgeven in de eigen school? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten.

Deze bijeenkomst is onder leiding van Dagmar Habets (orthopedagoog) en Talitha Canrinus (onderwijskundige/taalspecialist)

Lees meer ...Verdiepingsbijeenkomst rekenen - wiskunde voor groep 1 t/m 8 (PO)

Dinsdag 11 oktober 2022 (groep 1 en 2), 19.00 - 21.00 uur

Voor rekenen wordt voor de verschillende bouwen een verdiepingsbijeenkomst georganiseerd. Centraal thema van deze bijeenkomsten is:

Hoe kunnen we vroegtijdig het rekenonderwijs afstemmen op de zwakke rekenaars zodat rekenproblemen voorkomen worden?

Lees meer ...Training Woordenschat (PO)

Donderdag 13 oktober 2022, 16.00-17.30 uur

Een mens zonder taal is als een vogel zonder vleugels. Zonder woordkennis is er geen gesprek mogelijk en geen tekst leesbaar. Zonder woorden is er geen onderwijs, geen communicatie, geen instructie, geen uitleg, geen opdrachten, geen les en nooit een antwoord op je vragen. Werken aan woordenschat is werken aan een goede communicatie en aan goed onderwijs! Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over woordenschat en woordenschatonderwijs in groep 1 t/m 8.

Lees meer ...Training 'sociale veiligheid' (PO)

Maandag 10 oktober 2022 van 19.00 - 21.30 uur

Aan het einde van de training heb je handvatten gekregen om om te gaan met vraagstukken rondom sociale veiligheid.

De training is verplicht voor startende leerkrachten en nieuwe collega's binnen SCOPE. Heb je al eerder een vergelijkbare training gevolgd, overleg dan met je leidinggevende of dit voor jou toegevoegde waarde heeft.

Lees meer ...Eéndaagse Verzuimtraining voor leidinggevenden SCOPE

Diverse data vanaf 17 oktober

Op zoek naar praktische handvatten en verdieping om grip te houden op het (ziekte)verzuim binnen jouw team? Dan is dit de training voor jou!

In samenwerking met Loyalis hebben wij een training samengesteld die aansluit bij de huidige signalen die wij vanuit de organisatie ontvangen. Voor nieuwe leidinggevenden een goede kennismaking met verzuimmanagement binnen SCOPE. En werk je al langer bij SCOPE dan is dit een mooie kans om je kennis op te frissen en weer nieuwe zaken te leren.

Lees meer ...Training 'Oudergesprekken' (PO & VO)

Woensdag 19 oktober of dinsdag 8 november 2022 van 13.00 – 17.00 uur

Voor alle startende én (als er nog ruimte is) belangstellende docenten uit het PO & VO organiseren wij een zeer leerzame trainingsbijeenkomst 'oudergesprekken'. Deze training wordt - net als voorgaande jaren - verzorgd door onze zeer gewaardeerde trainingspartner Bardo. Alle startende docenten worden hier verwacht!

Lees meer ...Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen (PO)

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de preventieve aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd.

Lees meer ...Scan Leesproblemen en dyslexie in groep 3 t/m 8 (PO)

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de integrale aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd.

Lees meer ...Bouw!-trainingen via Lexima (PO)

Diverse data en tijden

Alle SCOPE basisscholen werken met Bouw!: het interventieprogramma dat leesproblemen bij risicoleerlingen kan voorkomen. Bij het afsluiten van de bovenschoolse licentie is er een implementatietraining gegeven. Nieuwe leerkrachten of leerkrachten die zich verder willen verdiepen in het gebruik van Bouw! kunnen via Lexima een training volgen.

Lees meer ...Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs (PO)

Uitgesteld tot later in dit schooljaar of tot het schooljaar 22-23

Met elkaar nemen we het boek Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) in het onderwijs van Noëlle Pameijer en Tanja van Beukeringen door. Op basis van gelijkwaardigheid en met gedeeld eigenaarschap gaan we in gesprek over de theorie en maken we een vertaling naar onze dagelijkse praktijk. Er zijn drie bijeenkomsten, elke keer bereiden één of twee collega's de bijeenkomst voor. Ter voorbereiding leest iedereen de bijbehorende hoofdstukken van tevoren door.

Lees meer ...Mentaal fit met mirro (PO & VO)

Vanaf 1 mei 2021 kun je - als SCOPE-medewerker - gratis aan de slag met mirro eHealth, een preventieve e-learning bij mentale uitdagingen. Misschien denk je ‘Ik heb helemaal geen echte problemen’, dus mirro is niets voor mij. Gelukkig hoef je niet aan de grond te zitten om verder te komen. Bij de 22 modules van mirro zitten vast één of meer modules die aansluiten bij jouw levensfase.

Lees meer ...Online training TouchTV

Leer in negen stappen je TouchTV kennen en gebruiken. Start direct de training

De training voor de eerste versie TouchTV (voor 2019) vind je in ons Youtube-kanaal

Lees meer ...Videotraining Prowise Presenter

Datum & tijd: n.v.t.

In deze training leer je de basisfuncties Prowise Presenter -de digibordsoftware van Prowise - te gebruiken. Deze training is gemaakt door onze basisschooldocenten van het Mozaïek.

Lees meer ...E-learning: Informatiebeveiliging & privacy (IBP)

Als professionals moeten we zorgvuldig en veilig met privacygevoelige informatie omgaan. In deze online Wikiwijs-training van SCOPE leer je de basisprincipes van IBP kennen en toepassen. De training wordt afgesloten met een toets. Na het succesvol afronden van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Lees meer ...Google for Education-trainingscentrum

Datum & tijd: n.v.t.

Bij het Google for Education-trainingscentrum, een site voor professionele ontwikkeling, kun je terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. Deze site is gemaakt door docenten en voor docenten.

Lees meer ...