CATALOGUS


Protocol rekenen-wiskunde en dyscalculie (PO)

Datum & tijd: 30 september en 4 november 2021, 9.00 - 10.00 uur

Met elkaar nemen we het protocol Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie PO ↗ door. Welke visie heb jij? Hoe organiseer je goed rekenwiskunde onderwijs bij jou op school? Via zelfstudie en drie online bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Lees meer ...Integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie (PO)

Datum & tijd: 30 september 2021, 13.00 - 15.00 uur

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak laaggeletterdheid, lees- en of spellingproblemen en dyslexie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je dit vormgeven in de eigen school? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten.

Lees meer ...Training 'Sociale veiligheid' (PO)

Datum & tijd: maandag 4 oktober 2021 van 19.00 - 21.30 uur

In de training Sociale Veiligheid krijg je een inleiding in de thema's rondom Sociale Veiligheid. Aan het einde van de training heb je handvatten gekregen om om te gaan met vraagstukken rondom sociale veiligheid. Alle startende docenten (PO) worden hier verwacht!

Lees meer ...Een anderstalige leerling in mijn klas, wat nu? (PO)

Datum en tijd: woensdag 6 oktober 2021, 19.30 - 21.00 uur

Jij bent niet de enige en de eerste met deze vraag! Gelukkig zijn er collega's die al eerder tegen deze vraag zijn aangelopen en ondertussen al veel ervaring hebben opgedaan. Dit willen ze graag met jou delen en 'het wiel opnieuw uitvinden' is dus niet nodig!

Lees meer ...Training 'Oudergesprekken' (PO & VO)

Datum & tijd: woensdag 13 oktober of maandag 1 november 2021

Voor alle startende én belangstellende docenten uit het PO & VO organiseren wij de zeer leerzame en praktische trainingsbijeenkomst 'oudergesprekken'. Deze training wordt - net als voorgaande jaren - verzorgd door onze zeer gewaardeerde trainingspartner Bardo. Alle startende docenten worden hier verwacht!

Lees meer ...Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs (PO)

Data en tijd: 25 november, 16 december en 27 januari, 13.30 - 15.00 uur

Met elkaar nemen we het boek Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) in het onderwijs van Noëlle Pameijer en Tanja van Beukeringen door. Op basis van gelijkwaardigheid en met gedeeld eigenaarschap gaan we in gesprek over de theorie en maken we een vertaling naar onze dagelijkse praktijk. Er zijn drie bijeenkomsten, elke keer bereiden één of twee collega's de bijeenkomst voor. Ter voorbereiding leest iedereen de bijbehorende hoofdstukken van tevoren door.

Lees meer ...Verdiepingsbijeenkomst rekenen - wiskunde voor groep 1 t/m 8 (PO)

Datum & tijd: Verschillende dinsdagen in het schooljaar 2021-2022, 19.00 - 21.00 uur

Voor rekenen wordt voor de verschillende bouwen een verdiepingsbijeenkomst georganiseerd. Centraal thema van deze bijeenkomsten is:

Hoe kunnen we vroegtijdig het rekenonderwijs afstemmen op de zwakke rekenaars zodat rekenproblemen voorkomen worden?

Lees meer ...Training Woordenschat (PO)

Datum & tijd: 13 januari 2022, 16.00 - 17.30 uur

Een mens zonder taal is als een vogel zonder vleugels. Zonder woordkennis is er geen gesprek mogelijk en geen tekst leesbaar. Zonder woorden is er geen onderwijs, geen communicatie, geen instructie, geen uitleg, geen opdrachten, geen les en nooit een antwoord op je vragen. Werken aan woordenschat is werken aan een goede communicatie en aan goed onderwijs! Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over woordenschat en woordenschatonderwijs in groep 1 t/m 8.

Lees meer ...Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen (PO)

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de preventieve aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd.

Lees meer ...Scan Leesproblemen en dyslexie in groep 3 t/m 8 (PO)

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de integrale aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd.

Lees meer ...Mentaal fit met mirro (PO & VO)

Vanaf 1 mei 2021 kun je - als SCOPE-medewerker - gratis aan de slag met mirro eHealth, een preventieve e-learning bij mentale uitdagingen. Misschien denk je ‘Ik heb helemaal geen echte problemen’, dus mirro is niets voor mij. Gelukkig hoef je niet aan de grond te zitten om verder te komen. Bij de 22 modules van mirro zitten vast één of meer modules die aansluiten bij jouw levensfase.

Lees meer ...Online training TouchTV

Leer in negen stappen je TouchTV kennen en gebruiken. Start direct de training

De training voor de eerste versie TouchTV (voor 2019) vind je in ons Youtube-kanaal

Lees meer ...Videotraining Prowise Presenter

Datum & tijd: n.v.t.

In deze training leer je de basisfuncties Prowise Presenter -de digibordsoftware van Prowise - te gebruiken. Deze training is gemaakt door onze basisschooldocenten van het Mozaïek.

Lees meer ...E-learning: Informatiebeveiliging & privacy (IBP)

Als professionals moeten we zorgvuldig en veilig met privacygevoelige informatie omgaan. In deze online Wikiwijs-training van SCOPE leer je de basisprincipes van IBP kennen en toepassen. De training wordt afgesloten met een toets. Na het succesvol afronden van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Lees meer ...Google for Education-trainingscentrum

Datum & tijd: n.v.t.

Bij het Google for Education-trainingscentrum, een site voor professionele ontwikkeling, kun je terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. Deze site is gemaakt door docenten en voor docenten.

Lees meer ...