CATALOGUS

E-WISE  e-learning met 25% korting via de SCOPE academie (PO & VO)

E-WISE maakt e-learing voor het onderwijs en het aanbod is enorm gegroeid. Ben je werkzaam in het PO, VO, als docent, IB'er, schoolleider of OOP'er? Voor jou is er een speciaal abonnement

Lees meer ...

Nieuw: module Leefstijl in Mirro

Wil jij:

Volg dan de nieuwe module Leefstijl in Mirro. Maak een Mirro-account aan en start direct!

Lees meer ... ↗ 

Zo zit dat met jouw pensioen (PO & VO)

dinsdag 5 maart van 16.00 - 17.30 uur (55+)

Voor alle medewerkers (en partners) binnen onze scholengroep organiseren we in samenwerking met het ABP twee voorlichtingsbijeenkomsten . Een bijeenkomst is exclusief voor iedereen jonger dan 55 en een voor iedereen ouder dan 55 jaar. Zit je op de grens, dan kun je zelf kiezen bij welke bijeenkomst je aansluit.

Lees meer ...

Praktische handreikingen onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen (PO)

Eerst volgende: dinsdagmiddag 28 mei 2024

Diverse data (Ook als je vanwege je werkdagen niet bij alle bijeenkomsten aanwezig kunt zijn, ben je van harte welkom!)

Wij organiseren dit schooljaar vijf bijeenkomsten waarbij we jullie hierin willen ondersteunen en onze ervaringen willen delen. We zorgen voor materialen die jullie direct binnen je eigen school in kunnen zetten. Ook is er ruimte voor vragen en kunnen we de bijeenkomsten aanpassen aan jullie behoeften.

Lees meer ...

Mentorentraining (PO)

Trainingsronde 2 - 2023-2024: 28 februari 2024 en 13 maart 2023 van 13:30 - 16:30 uur 

Tijdens de twee bijeenkomsten van deze training leer je hoe je een PABO-student op een adequate wijze kunt begeleiden. Ruim de helft van de opleiding van PABO studenten vindt plaats in de praktijk. Dit betekent dat mentoren van grote invloed zijn op de kwaliteit van het opleiden van onze aanstaande collega’s. 

Lees meer ...

Welkom bij SCOPE scholen (PO & VO)

donderdag 7 maart 2024 van 16.45 - 20.00 uur 

Maak kennis met onze organisatie en ons bestuur op onze startbijeenkomst voor alle nieuwe medewerkers. Je wordt ontvangen met een heerlijke kop koffie of thee van Smooth Coffee. Jij staat die middag even in het middelpunt van onze scholengroep!

Ook dit jaar hebben we een interactief programma samengesteld. Je maakt kennis met het bestuur, we gaan in groepjes uiteen om met elkaar in gesprek te gaan over het SCOPE-koersplan. Daarnaast nemen we tijd om gezellig te eten en te drinken. We sluiten af met de SCOPE-escape room en wie weet gaat jouw groepje dit jaar met de SCOPE-award naar huis! 

Lees meer ...

Training observeren van instructievaardigheden met ADAPT (PO)

5 maart en 27 februari 2024 van 09.00 - 10.30 uur

Wil jij gecertificeerd ADAPT-observator worden? ADAPT is een wetenschappelijk onderbouwd instrument waarmee differentiatievaardigheden van leerkrachten op een valide en betrouwbare manier inzichtelijk gemaakt kunnen worden. ADAPT is geschikt voor groep 3 t/m 8 en is methode- en vak onafhankelijk. Je krijgt hiermee zicht op de differentie vaardigheden van leerkrachten en hoe je het onderwijs nog beter kan afstemmen op verschillen tussen leerlingen. 

Lees meer ...

Inloopmoment BOUW! (PO)

14 maart 2024, 15.30 - 16.30 uur 

Heb je specifieke vragen met betrekking tot het werken met BOUW! en/of het analyseren van de gegevens en de opbrengsten van BOUW! Kom dan langs bij dit inloopmoment. 

Lees meer ...

De SCOPE burgerschapsreis

Bouwsteen 'Identiteit' (PO & VO)

woensdag 20 maart van 14:30 – 17:00 uur

Sinds 2021 is de wet op het burgerschapsonderwijs in werking getreden. Een grote kans voor iedereen in het onderwijs. En wat gebeurt er al veel! Toch wordt deze opdracht nog uitdagender en mooier als we er (nog) breder naar gaan kijken. Dat kan als we burgerschapsonderwijs verbinden met de identiteitsvorming van leerlingen. Maar wat is daarin belangrijk en hoe ziet dit eruit?

Lees meer ...

De SCOPE burgerschapsreis 

Bouwsteen 'Digitaal samenleven' (PO & VO)

woensdag 10 april 2024 van 19.00 – 21.00 uur

Digitaal  samenleven,  mens en machine. Hoe verhouden ze zich tot elkaar en welke invloed heeft dit op ons samenleven? Fysiek en virtueel,  denkkracht en AI,  waarheid en leugen... Soms zijn de zaken zo verweven dat ze bijna niet meer te onderscheiden zijn.

Kortom in digitaal samenleven zitten onvermijdelijke spanningsvelden.  Er zit zeker een bepaalde spanning tussen het vormende karakter van het onderwijs en afhankelijkheid van big-tech bedrijven om digitaal bij te kunnen blijven in de samenleving.  Dit laatste geldt ook voor scholen en zeker als het gaat om hun burgerschapsvormende taak.

Lees meer ...

Ontdek ChatGPT: Leerzame inzichten voor iedereen in het onderwijs! (PO & VO)

woensdag 24 april 2024 van 16.00 uur tot 17.40 uur

April 2024 staat - wat betreft burgerschap -  in het teken van 'Digitaal samenleven'. ChatGPT en andere AI-tools zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook jouw leerlingen maken waarschijnlijk regelmatig gebruik van van deze hulpmiddelen. 

Lees meer ...

Training Help! Een calamiteit (PO & VO)

woensdag 15 mei of woensdag 29 mei 2024 van 9.00 - 16.00 uur

Op verzoek van het bestuur van SCOPE scholen organiseren wij in samenwerking met de Interventie Academie de training Help! Een calamiteit. Deze training is voor leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs en andere genodigden en de onderstaande vragen vormen een leidraad voor de training.

Lees meer ...

Workshop Leer Leren & Plannen (VO)

3, 10 en 17 juni 2024 van 15:30 tot 17:00 uur

Een praktische en zinvolle workshop voor wie jeugd wil helpen bij het leren. Deze workshop is voor docenten en andere jeugdbegeleiders en bestaat uit twee delen. 

Deel 1 is uit de LEREN LEREN METHODE en beslaat één dagdeel (2,5 uur). 

Deel 2 is uit leren plannen met Mijn Planagenda® en eventueel (niet noodzakelijk) ondersteunende instructievideo’s van WellBased en beslaat één dagdeel (2,5 uur).  

Lees meer ...

Zicht op het leerproces - inspelen op verschillen (VO)

dinsdag 4 juni en dinsdag 25 juni 2024 van 12.30 - 16.00 uur (inclusief lunch)

In deze training leer je meer zicht te hebben op het leerproces van de leerlingen door gebruik te maken van het systeem LessonUp. Je leert in deze training over de voordelen van dit programma en hoe je het in kan zetten in je les. Je krijgt zelf ook de tijd om lessen met LessonUp te ontwikkelen en dit te gebruiken in je lessen. We gaan in dit in een vervolgtraining evalueren, dieper in op het formatieve handelen en we gaan kijken op welke manier je de rapportages van LessonUp kan gebruiken. 

Deze training beginnen we met een gezamenlijke lunch.

Lees meer ...

De SCOPE burgerschapsreis 

Bouwsteen 'Solidariteit' (PO & VO)

donderdag 19 september 2024 van 19.00 – 21.00 uur

In de maand september komt Dave Ensberg (Voormalig directeur-bestuurder Jantje Beton) spreken over de bouwsteen 'Solidariteit'. 

Lees meer ...

De SCOPE burgerschapsreis 

Bouwsteen 'Vrijheid en Gelijkheid' (PO & VO)

dinsdag 1 oktober 2024 van 19.00 – 21.00 uur

Iliass el Hadioui (Stadssocioloog, onderwijsdenker, onderzoeker, docent wo) neemt ons mee in het thema 'Vrijheid en Gelijkheid'.

Hoe ga je als school om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat? Iliass El Hadioui ontwikkelde de filosofie van De Transformatieve School die leraren helpt omgaan met straatgedrag op school. 

Lees meer ...

Studiedag integrale aanpak rekenen-wiskunde en dyscalculie (PO)

Dinsdag 8 oktober 2024 , 8:30 - 15.00 uur  (Lunch wordt verzorgd)

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak voor rekenen-wiskunde en dyscalculie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je de verschillende ondersteuningsniveaus in de eigen school vormgeven? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten. 

Lees meer ...

Studieochtend Integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie (PO)

Donderdag 7 november 2024 van 09.00 - 12.00 uur

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak laaggeletterdheid, lees- en of spellingproblemen en dyslexie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je dit vormgeven in de eigen school? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten.  

Lees meer ...

Bijeenkomst woordenschat (PO)

Donderdag 21 november 2024 van 15.45 - 17.15 uur

Een mens zonder taal is als een vogel zonder vleugels. Zonder woordkennis is er geen gesprek mogelijk en geen tekst leesbaar. Zonder woorden is er geen onderwijs, geen communicatie, geen instructie, geen uitleg, geen opdrachten, geen les en nooit een antwoord op je vragen. Werken aan woordenschat is werken aan een goede communicatie en aan goed onderwijs! Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over woordenschat en woordenschatonderwijs in groep 1 t/m 8. 

Lees meer ...

Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen (PO)

Datum en tijd: in overleg

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de preventieve aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd. 

Lees meer ...

Scan Leesproblemen en dyslexie in groep 3 t/m 8 (PO)

Datum en tijd: in overleg

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de integrale aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd. 

Lees meer ...

Bouw!-trainingen via Lexima (PO)

Diverse data en tijden

Alle SCOPE basisscholen werken met Bouw!: het interventieprogramma dat leesproblemen bij risicoleerlingen kan voorkomen. Bij het afsluiten van de bovenschoolse licentie is er een implementatietraining gegeven. Nieuwe leerkrachten of leerkrachten die zich verder willen verdiepen in het gebruik van Bouw! kunnen via Lexima een training volgen.

Lees meer ...

Mentaal fit met mirro (PO & VO)

Vanaf 1 mei 2021 kun je - als SCOPE-medewerker - gratis aan de slag met mirro eHealth, een preventieve e-learning bij mentale uitdagingen.  Misschien denk je ‘Ik heb helemaal geen echte problemen’,  dus mirro is niets voor mij. Gelukkig hoef je niet aan de grond te zitten om verder te komen. Bij de 22 modules van mirro zitten vast één of meer modules die aansluiten bij jouw levensfase. 

Lees meer ...

Online training TouchTV

Leer in negen stappen je TouchTV kennen en gebruiken. Start direct de training↗ 

De training voor de eerste versie TouchTV (voor 2019)  vind je in ons Youtube-kanaal

Lees meer ...

Videotraining Prowise Presenter

Datum & tijd: n.v.t.

In deze training leer je de basisfuncties Prowise Presenter -de digibordsoftware van Prowise - te gebruiken. Deze training is gemaakt door onze basisschooldocenten van het Mozaïek.

Lees meer ...

E-learning: Informatiebeveiliging & privacy (IBP)

Als professionals moeten we zorgvuldig en veilig met privacygevoelige informatie omgaan. In deze online Wikiwijs-training van SCOPE leer je de basisprincipes van IBP kennen en toepassen. De training wordt afgesloten met een toets. Na het succesvol afronden van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Lees meer ...

Gratis cursus (o.a. Excel, Acces en Photoshop)

Datum & tijd: n.v.t.

Op gratiscursus.be ↗ kun je een groot aantal gratis cursussen vinden . Met behulp van deze cursussen kun je bijvoorbeeld: MS Excel, MS Access, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Gimp, MS Word en MS Powerpoint onder de knie krijgen. 


Lees meer ...

Google for Education-trainingscentrum

Datum & tijd: n.v.t.

Bij het Google for Education-trainingscentrum, een site voor professionele ontwikkeling, kun je terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. Deze site is gemaakt door docenten en voor docenten. 

Lees meer ...

Microsoft Docentencentrum

Datum & tijd: n.v.t.

In het Microsoft Docentencentrum kun je (15-13-2023) een groot aantal verschillende Nederlandstalige online trainingen vinden en nog meer Engelstalige trainingen. Deze kun je gratis en op jouw tijd volgen.

Lees meer ...