CATALOGUS

Kennistraining en -quiz SCOPE (digitale) veiligheid (PO, VO & diensten)

Online - ca. 30 minuten

April 2024 staat wat betreft burgerschap in het teken van het thema 'Digitaal samenleven'. We verwachten dat alle medewerkers deze Kennistraining en kennisquiz SCOPE (digitale) veiligheid doorlopen.

Lees meer ...

Beheer je wachtwoorden met Bitwarden (PO, VO en diensten)

Op aanvraag of zelfstandig met de materialen op deze pagina

Dat je veilige en unieke wachtwoorden moet gebruiken dat weten de meeste mensen wel, maar hoe je dat praktisch doet is vaak nog het lastigst.

Lees meer ...

Workshop 113 suïcidepreventie (VO)

donderdag 27 juni 2024 van 14.00 tot 16.30 uur

Wil jij je kennis vergroten en vaardigheden opdoen t.a.v. zelfmoordpreventie, dan is deze workshop of de  online training suïcidepreventie↗ een van de mogelijkheden.

Lees meer ...

Welkom bij SCOPE scholen (PO, VO & diensten)

donderdag 12 september 2024 van 16.45 - 20.00 uur 

Maak kennis met onze organisatie en ons bestuur op onze startbijeenkomst voor alle nieuwe medewerkers. Je wordt ontvangen met een heerlijke kop koffie of thee van Smooth Coffee. Jij staat die middag even in het middelpunt van onze scholengroep!

Ook dit jaar hebben we een interactief programma samengesteld. Je maakt kennis met het bestuur, we gaan in groepjes uiteen om met elkaar in gesprek te gaan over het SCOPE-koersplan. Daarnaast nemen we tijd om gezellig te eten en te drinken. We sluiten af met de SCOPE-escape room en wie weet gaat jouw groepje dit jaar met de SCOPE-award naar huis! 

Lees meer ...

Training basis coaching vaardigheden Werkplekbegeleider (VO)

Trainingsserie van vijf bijeenkomsten in de maanden september t/m december 2024

Deze incompany training wordt verzorgd door de Hogeschool Utrecht op 17 september, 10 oktober, 5 november, 21 november en 10 december 2024 van 14.00 – 17.00 uur op een locatie in Alphen aan den Rijn. Deze is bedoeld voor docenten uit het VO die stagiaires (gaan) begeleiden. 

Lees meer ...

De SCOPE burgerschapsreis 

Thema 'Solidariteit' (PO, VO & diensten)

donderdag 19 september 2024 van 19.00 – 21.00 uur

In de maand september komt Dave Ensberg (Voormalig directeur-bestuurder Jantje Beton) spreken over het thema 'Solidariteit'. 

Lees meer ...

De SCOPE burgerschapsreis 

Thema 'Vrijheid en Gelijkheid' (PO, VO & diensten)

dinsdag 1 oktober 2024 van 19.00 – 21.00 uur

Iliass el Hadioui (Stadssocioloog, onderwijsdenker, onderzoeker, docent wo) neemt ons mee in het thema 'Vrijheid en Gelijkheid'.

Hoe ga je als school om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat? Iliass El Hadioui ontwikkelde de filosofie van De Transformatieve School die leraren helpt omgaan met straatgedrag op school. 

Lees meer ...

Studiedag integrale aanpak rekenen-wiskunde en dyscalculie (PO)

dinsdag 8 oktober 2024 , 8:30 - 15.00 uur  (Lunch wordt verzorgd)

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak voor rekenen-wiskunde en dyscalculie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je de verschillende ondersteuningsniveaus in de eigen school vormgeven? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten. 

Lees meer ...

Webinars dia (PO)

Diverse data en webinars (van mei t/m oktober 2024)

Graag willen we je op de hoogte stellen dat er komend periode weer verschillende, inspirerende webinars door de Dia-adviseurs op de planning staan!

Lees meer ...

Mentorentraining (PO)

woensdag 16 oktober en 6 november 2024 van 13.30 tot 16.30 uur

Tijdens de twee bijeenkomsten van deze training leer je hoe je een PABO-student op een adequate wijze kunt begeleiden. Ruim de helft van de opleiding van PABO studenten vindt plaats in de praktijk. Dit betekent dat mentoren van grote invloed zijn op de kwaliteit van het opleiden van onze aanstaande collega’s. 

Lees meer ...

Studieochtend Integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie (PO)

donderdag 7 november 2024 van 09.00 - 12.00 uur

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak laaggeletterdheid, lees- en of spellingproblemen en dyslexie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je dit vormgeven in de eigen school? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten.  

Lees meer ...

AFAS training voor leidinggevenden (PO, VO en Diensten)

verschillende data en tijdstippen in november 2024

Visma|Raet stopt met het aanbieden van YouForce, het HR- en Payroll pakket dat SCOPE afneemt. Zoals jullie gelezen hebben op intranet en in de interne nieuwsbrieven stappen we per 1 januari 2025 over naar AFAS. AFAS Software biedt een HR- en Payroll pakket (Profit) en heeft ruime ervaring binnen het onderwijs. Het jaar 2024 wordt gebruikt voor de implementatie van het nieuwe softwarepakket. Inmiddels zijn diverse bestuursbrede werkgroepen druk bezig met de inrichting van het nieuwe systeem. 

Lees meer ...

Bijeenkomst woordenschat (PO)

donderdag 21 november 2024 van 15.45 - 17.15 uur

Een mens zonder taal is als een vogel zonder vleugels. Zonder woordkennis is er geen gesprek mogelijk en geen tekst leesbaar. Zonder woorden is er geen onderwijs, geen communicatie, geen instructie, geen uitleg, geen opdrachten, geen les en nooit een antwoord op je vragen. Werken aan woordenschat is werken aan een goede communicatie en aan goed onderwijs! Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over woordenschat en woordenschatonderwijs in groep 1 t/m 8. 

Lees meer ...

Training 'sociale veiligheid' (PO)

maandag 17 februari 2025 van 19.00 – 21.30 uur

In de training Sociale Veiligheid krijg je een inleiding in de thema's rondom Sociale Veiligheid.  Aan het einde van de training heb je handvatten gekregen om om te gaan met vraagstukken rondom sociale veiligheid.

Lees meer ...

Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen (PO)

Datum en tijd: in overleg

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de preventieve aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd. 

Lees meer ...

Scan Leesproblemen en dyslexie in groep 3 t/m 8 (PO)

Datum en tijd: in overleg

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de integrale aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd. 

Lees meer ...

Bouw!-trainingen via Lexima (PO)

Diverse data en tijden

Alle SCOPE basisscholen werken met Bouw!: het interventieprogramma dat leesproblemen bij risicoleerlingen kan voorkomen. Bij het afsluiten van de bovenschoolse licentie is er een implementatietraining gegeven. Nieuwe leerkrachten of leerkrachten die zich verder willen verdiepen in het gebruik van Bouw! kunnen via Lexima een training volgen.

Lees meer ...

E-WISE  e-learning met 25% korting via de SCOPE academie (PO & VO)

E-WISE maakt e-learing voor het onderwijs en het aanbod is enorm gegroeid. Ben je werkzaam in het PO, VO, als docent, IB'er, schoolleider of OOP'er? Voor jou is er een speciaal abonnement

Lees meer ...

Mentaal fit met mirro (PO, VO & diensten)

Vanaf 1 mei 2021 kun je - als SCOPE-medewerker - gratis aan de slag met mirro eHealth, een preventieve e-learning bij mentale uitdagingen.  Misschien denk je ‘Ik heb helemaal geen echte problemen’,  dus mirro is niets voor mij. Gelukkig hoef je niet aan de grond te zitten om verder te komen. Bij de 22 modules van mirro zitten vast één of meer modules die aansluiten bij jouw levensfase. 

Lees meer op ons intranet...

Online training TouchTV

Leer in negen stappen je TouchTV kennen en gebruiken. Start direct de training↗ 

De training voor de eerste versie TouchTV (voor 2019)  vind je in ons Youtube-kanaal

Lees meer ...

Videotraining Prowise Presenter

Datum & tijd: n.v.t.

In deze training leer je de basisfuncties Prowise Presenter -de digibordsoftware van Prowise - te gebruiken. Deze training is gemaakt door onze basisschooldocenten van het Mozaïek.

Lees meer ...

E-learning: Informatiebeveiliging & privacy (IBP)

Als professionals moeten we zorgvuldig en veilig met privacygevoelige informatie omgaan. In deze online Wikiwijs-training van SCOPE leer je de basisprincipes van IBP kennen en toepassen. De training wordt afgesloten met een toets. Na het succesvol afronden van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Lees meer ...

Gratis cursus (o.a. Excel, Acces en Photoshop)

Datum & tijd: n.v.t.

Op gratiscursus.be ↗ kun je een groot aantal gratis cursussen vinden . Met behulp van deze cursussen kun je bijvoorbeeld: MS Excel, MS Access, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Gimp, MS Word en MS Powerpoint onder de knie krijgen. 


Lees meer ...

Google for Education-trainingscentrum

Datum & tijd: n.v.t.

Bij het Google for Education-trainingscentrum, een site voor professionele ontwikkeling, kun je terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. Deze site is gemaakt door docenten en voor docenten. 

Lees meer ...

Microsoft Docentencentrum

Datum & tijd: n.v.t.

In het Microsoft Docentencentrum kun je (15-13-2023) een groot aantal verschillende Nederlandstalige online trainingen vinden en nog meer Engelstalige trainingen. Deze kun je gratis en op jouw tijd volgen.

Lees meer ...