CATALOGUS


Voorlichtingsbijeenkomst FUWA (functiewaardering)

Het College van Bestuur heeft geconstateerd dat de OOP functies in het functiebouwwerk van SCOPE Voortgezet Onderwijs geactualiseerd moet worden en heeft de dienst Personeel deze opdracht gegeven. Kees Jansen en Angèle Knoben, beiden jurist en functiewaarderingsspecialist van Verus zullen ons hierbij ondersteunen. De bijeenkomst is opgenomen en te terug te kijken via: https://rebrand.ly/FUWA15092
Mentorentraining (PO)

1e training 2022-2023: Woensdag 5 oktober en woensdag 12 oktober van 13:30 uur -16:30 uur

2e training 2022-2023: Woensdag 22 februari en woensdag 8 maart van 13:30 uur-16:30 uur

Tijdens de 2 bijeenkomsten van deze training leer je hoe je een PABO-student op een adequate wijze kunt begeleiden.

Lees meer ...Integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie (PO)

Donderdag 6 oktober 2022, 9.00 - 12.00 uur

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak laaggeletterdheid, lees- en of spellingproblemen en dyslexie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je dit vormgeven in de eigen school? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten.

Deze bijeenkomst is onder leiding van Dagmar Habets (orthopedagoog) en Talitha Canrinus (onderwijskundige/taalspecialist)

Lees meer ...Verdiepingsbijeenkomst rekenen - wiskunde voor groep 1 t/m 8 (PO)

Dinsdag 11 oktober 2022 (groep 1 en 2), 19.00 - 21.00 uur

Voor rekenen wordt voor de verschillende bouwen een verdiepingsbijeenkomst georganiseerd. Centraal thema van deze bijeenkomsten is:

Hoe kunnen we vroegtijdig het rekenonderwijs afstemmen op de zwakke rekenaars zodat rekenproblemen voorkomen worden?

Lees meer ...Training Woordenschat (PO)

Donderdag 13 oktober 2022, 16.00-17.30 uur

Een mens zonder taal is als een vogel zonder vleugels. Zonder woordkennis is er geen gesprek mogelijk en geen tekst leesbaar. Zonder woorden is er geen onderwijs, geen communicatie, geen instructie, geen uitleg, geen opdrachten, geen les en nooit een antwoord op je vragen. Werken aan woordenschat is werken aan een goede communicatie en aan goed onderwijs! Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over woordenschat en woordenschatonderwijs in groep 1 t/m 8.

Lees meer ...Training 'sociale veiligheid' (PO)

Maandag 10 oktober 2022 van 19.00 - 21.30 uur

Aan het einde van de training heb je handvatten gekregen om om te gaan met vraagstukken rondom sociale veiligheid.

De training is verplicht voor startende leerkrachten en nieuwe collega's binnen SCOPE. Heb je al eerder een vergelijkbare training gevolgd, overleg dan met je leidinggevende of dit voor jou toegevoegde waarde heeft.

Lees meer ...Eéndaagse Verzuimtraining voor leidinggevenden SCOPE

Diverse data vanaf 17 oktober

Op zoek naar praktische handvatten en verdieping om grip te houden op het (ziekte)verzuim binnen jouw team? Dan is dit de training voor jou!

In samenwerking met Loyalis hebben wij een training samengesteld die aansluit bij de huidige signalen die wij vanuit de organisatie ontvangen. Voor nieuwe leidinggevenden een goede kennismaking met verzuimmanagement binnen SCOPE. En werk je al langer bij SCOPE dan is dit een mooie kans om je kennis op te frissen en weer nieuwe zaken te leren.

Lees meer ...Training 'Oudergesprekken' (PO & VO)

Woensdag 19 oktober of dinsdag 8 november 2022 van 13.00 – 17.00 uur

Voor alle startende én (als er nog ruimte is) belangstellende docenten uit het PO & VO organiseren wij een zeer leerzame trainingsbijeenkomst 'oudergesprekken'. Deze training wordt - net als voorgaande jaren - verzorgd door onze zeer gewaardeerde trainingspartner Bardo. Alle startende docenten worden hier verwacht!

Lees meer ...Schoolverlichting:
Ontspanning en verbinden met jezelf door aandacht voor adem, zintuigen en lichaam. (PO & VO)

Startdatum: donderdag 20 oktober 2022

Ervaar je druk, stress of spanning…dan is het fijn om even stil te kunnen staan. In een serie van zes trainingen leer je rust te creëren, meer zelfvertrouwen op te bouwen, zelfliefde te ontwikkelen en een stille en veilige plek in jezelf te vinden.

De volgende thema’s staan tijdens de training centraal:

Aandacht, emoties & gedachten, eigenwaarde, compassie, verbinding en dankbaarheid.

Lees meer ...Vaardigheidstraining Bouw! (PO)


Woensdag 2 november 2022 van 14:00-16:30 uur

De vaardigheidstraining Bouw! helpt bij een optimale implementatie op school. Na de training kunnen de deelnemers zorgen voor een goede en effectieve implementatie van het programma Bouw! binnen hun organisatie. In de training wordt ingegaan op recente wetenschappelijke inzichten en inhoudelijke en praktische aspecten van het programma.

Lees meer ...Basistraining voor werkplekbegeleiders (VO)


Data: 1e bijeenkomst 7 november 2022, 2e: 22 november 2022, 3e: 12 december 2022 en 4e: 16 januari 2023 van 13.00 - 17.00 uur

e werkplekbegeleider is de spil bij het begeleiden en beoordelen van studenten van een lerarenopleiding. Tijdens deze begeleiding leren docenten in opleiding het meest van het bespreken en reflecteren op de eigen praktijkervaringen. Dit is dan ook het uitgangspunt van deze ‘basistraining voor werkplekbegeleiders’.

Volgens theoretische uitgangspunten en onderzoeksresultaten vergroot een dialogische, praktijk- en vraaggerichte leeromgeving de zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing van docenten in hun leren.

Lees meer ...Bouw! Verdieping (PO)


Woensdag 9 november 2022 van 14:00-16:30 uur

De training Bouw! Verdieping is een vervolg op de Vaardigheidstraining Bouw! Voor het succesvol doorlopen van deze cursus is het noodzakelijk om eerst de Vaardigheidstraining Bouw! te volgen en minimaal een half jaar ervaring te hebben met Bouw!.

Lees meer ...Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen (PO)

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de preventieve aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd.

Lees meer ...Scan Leesproblemen en dyslexie in groep 3 t/m 8 (PO)

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de integrale aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd.

Lees meer ...Bouw!-trainingen via Lexima (PO)

Diverse data en tijden

Alle SCOPE basisscholen werken met Bouw!: het interventieprogramma dat leesproblemen bij risicoleerlingen kan voorkomen. Bij het afsluiten van de bovenschoolse licentie is er een implementatietraining gegeven. Nieuwe leerkrachten of leerkrachten die zich verder willen verdiepen in het gebruik van Bouw! kunnen via Lexima een training volgen.

Lees meer ...Mentaal fit met mirro (PO & VO)

Vanaf 1 mei 2021 kun je - als SCOPE-medewerker - gratis aan de slag met mirro eHealth, een preventieve e-learning bij mentale uitdagingen. Misschien denk je ‘Ik heb helemaal geen echte problemen’, dus mirro is niets voor mij. Gelukkig hoef je niet aan de grond te zitten om verder te komen. Bij de 22 modules van mirro zitten vast één of meer modules die aansluiten bij jouw levensfase.

Lees meer ...Online training TouchTV

Leer in negen stappen je TouchTV kennen en gebruiken. Start direct de training

De training voor de eerste versie TouchTV (voor 2019) vind je in ons Youtube-kanaal

Lees meer ...Videotraining Prowise Presenter

Datum & tijd: n.v.t.

In deze training leer je de basisfuncties Prowise Presenter -de digibordsoftware van Prowise - te gebruiken. Deze training is gemaakt door onze basisschooldocenten van het Mozaïek.

Lees meer ...E-learning: Informatiebeveiliging & privacy (IBP)

Als professionals moeten we zorgvuldig en veilig met privacygevoelige informatie omgaan. In deze online Wikiwijs-training van SCOPE leer je de basisprincipes van IBP kennen en toepassen. De training wordt afgesloten met een toets. Na het succesvol afronden van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Lees meer ...Google for Education-trainingscentrum

Datum & tijd: n.v.t.

Bij het Google for Education-trainingscentrum, een site voor professionele ontwikkeling, kun je terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. Deze site is gemaakt door docenten en voor docenten.

Lees meer ...