CATALOGUS


Voorlichtingsbijeenkomst FUWA (functiewaardering)

Het College van Bestuur heeft geconstateerd dat de OOP functies in het functiebouwwerk van SCOPE Voortgezet Onderwijs geactualiseerd moet worden en heeft de dienst Personeel deze opdracht gegeven. Kees Jansen en Angèle Knoben, beiden jurist en functiewaarderingsspecialist van Verus zullen ons hierbij ondersteunen. De bijeenkomst is opgenomen en te terug te kijken via: intranet.scopescholen.nl/actualisering-functiebeschrijvingen-vo/
Verdiepende training Foleta (VO)


Verdiepende training: 14 maart of 21 maart 2023, van 14.30 - 16.00 uur

Wanneer we het hebben over lessentabellen, jaartaken, aanstellingen en/of financiën, wordt er al snel gesproken over Foleta. Wat is dit programma? Waar gebruiken we het voor? En hoe werkt het in de basis?

Lees meer ...Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen (PO)

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de preventieve aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd.

Lees meer ...Studiedag integrale aanpak rekenen-wiskunde en dyscalculie (PO)

Dinsdag 5 september 2023, 8.30 - 15.00 uur

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak voor rekenen-wiskunde en dyscalculie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je de verschillende ondersteuningsniveaus in de eigen school vormgeven? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten.

Lees meer ...Scan Leesproblemen en dyslexie in groep 3 t/m 8 (PO)

Deze scan geeft inzicht in het vormgeven van de integrale aanpak met de daarbij behorende drie ondersteuningsniveaus in de eigen school. Op basis hiervan kan het beleid worden beschreven en/of aangepast en eventuele ontwikkeldoelen worden geformuleerd.

Lees meer ...Bouw!-trainingen via Lexima (PO)

Diverse data en tijden

Alle SCOPE basisscholen werken met Bouw!: het interventieprogramma dat leesproblemen bij risicoleerlingen kan voorkomen. Bij het afsluiten van de bovenschoolse licentie is er een implementatietraining gegeven. Nieuwe leerkrachten of leerkrachten die zich verder willen verdiepen in het gebruik van Bouw! kunnen via Lexima een training volgen.

Lees meer ...Mentaal fit met mirro (PO & VO)

Vanaf 1 mei 2021 kun je - als SCOPE-medewerker - gratis aan de slag met mirro eHealth, een preventieve e-learning bij mentale uitdagingen. Misschien denk je ‘Ik heb helemaal geen echte problemen’, dus mirro is niets voor mij. Gelukkig hoef je niet aan de grond te zitten om verder te komen. Bij de 22 modules van mirro zitten vast één of meer modules die aansluiten bij jouw levensfase.

Lees meer ...Online training TouchTV

Leer in negen stappen je TouchTV kennen en gebruiken. Start direct de training

De training voor de eerste versie TouchTV (voor 2019) vind je in ons Youtube-kanaal

Lees meer ...Videotraining Prowise Presenter

Datum & tijd: n.v.t.

In deze training leer je de basisfuncties Prowise Presenter -de digibordsoftware van Prowise - te gebruiken. Deze training is gemaakt door onze basisschooldocenten van het Mozaïek.

Lees meer ...E-learning: Informatiebeveiliging & privacy (IBP)

Als professionals moeten we zorgvuldig en veilig met privacygevoelige informatie omgaan. In deze online Wikiwijs-training van SCOPE leer je de basisprincipes van IBP kennen en toepassen. De training wordt afgesloten met een toets. Na het succesvol afronden van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Lees meer ...Google for Education-trainingscentrum

Datum & tijd: n.v.t.

Bij het Google for Education-trainingscentrum, een site voor professionele ontwikkeling, kun je terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. Deze site is gemaakt door docenten en voor docenten.

Lees meer ...