Kennistraining en -quiz SCOPE (digitale) veiligheid (PO, VO & diensten)

Online - ca. 30 minuten

April 2024 staat wat betreft burgerschap in het teken van het thema 'Digitaal samenleven'. We verwachten dat alle medewerkers deze Kennistraining en kennisquiz SCOPE (digitale) veiligheid doorlopen.

Iedereen die werkzaam is binnen de SCOPE scholengroep moet veilig kunnen omgaan met (digitale)gegevens. Wettelijk zijn we verplicht om doelmatig en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. We verwachten dat iedereen die bij SCOPE scholen komt werken of al werkt hiermee aan de slag gaat en hier blijvend aandacht voor heeft.

Hoe zit het met jouw kennis en vaardigheden op het gebied van digitale veiligheid? Doorloop het formulier met verschillende vragen en krijg hier inzicht in.
Aan het einde kun je aangeven of je behoefte hebt aan verdere training en delen we nog enkele handige informatiebronnen. Na het afronden van het formulier ontvang je na enkele dagen een certificaat van deelname met daarop je score en een mogelijk advies om jouw omgang met (digitale) veiligheid te verbeteren.

DOELGROEP

Alle medewerkers van SCOPE scholen

BENODIGDHEDEN

DOORLOOP DE KENNISTRAINING & - QUIZ