Training basis coaching vaardigheden Werkplekbegeleider (VO)

Trainingsserie van vijf bijeenkomsten in de maanden september t/m december 2024

Deze incompany training wordt verzorgd door de Hogeschool Utrecht op 17 september, 10 oktober, 5 november, 21 november en 10 december 2024 van 14.00 – 17.00 uur op een locatie in Alphen aan den Rijn. Deze is bedoeld voor docenten uit het VO die stagiaires (gaan) begeleiden en deze training nog niet hebben gevolgd.


Docenten in opleiding leren het meest van hun eigen ervaringen: dus leren is praten over ervaringen op school. Dit motto hebben wij gekozen voor de ‘training basis coaching vaardigheden Werkplekbegeleider'. Volgens theoretische  uitgangspunten en onderzoeksresultaten vergroot een dialogische, praktijk- en vraaggerichte leeromgeving de zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing van docenten in hun leren. Vanuit onze optiek past daar een coachende begeleidingsstijl bij. Dit activeert de docent in opleiding om te leren en om een reflectieve houding te ontwikkelen. In het huidige onderwijs is dit nog niet altijd de vigerende wijze van begeleiden. Dit is de reden dat we in de basistraining het accent leggen op de shift van `klassiek begeleiden' naar `coachend (oplossingsgericht) begeleiden'. Daarin is de dialoog van belang; het praten mét de student en niet tegen de student. Er wordt geoefend met behulp van de instrumenten en leerwerktaken die in de opleiding en bij de opleidingsscholen worden gebruikt, zoals het formuleren van leervragen, lesvoorbereiding, lesobservatie, reflectiemodellen, video-opnames, portfolio en wat deelnemers zelf meenemen.


Er wordt gestart met een introductie op de bekwaamheden van een werkplekbegeleider en een algemene verkenning van het werkplekbegeleiden in de school;  de begeleider als coach, taken 

schoolopleider (SO), instituutsopleider (IO) en werkbegeleider (WB). Aan de hand van een Startgesprek  met de student verzamelt de WB informatie over het te lopen traject en zet hij/zij samen met de student  een globale tijdplanning van het coachingstraject uit.Er worden voorbeelden van leerwerkplannen en lesopnames van docenten in opleiding getoond en aan de hand daarvan wordt geoefend met het voeren van begeleidingsgesprekken. Er wordt aandacht besteed aan het observeren van en (activerende) feedback geven op lessen. De zeven stappen van oplossingsgericht coachen komen aan de orde, alsook het helpen reflecteren aan de hand van reflectiemodellen. In de eindopdracht geven de deelnemers elkaar fede hand van opnames van een coachingsgesprek.


Deze training wordt gegeven door Mieke Van Berkel MEd (SEN) Hogeschooldocent/ PM Werkpledback op de eigen leerontwikkeling aan de hand van opnames van een coachingsgesprek.

Deze training wordt gegeven door Mieke Van Berkel MEd (SEN) Hogeschooldocent/ PM Werkplekbegeleider trainingen. Deze laten we doorgaan bij minimaal tien aanmeldingen.

TRAININGSDOELEN

CERTIFICERING

De training wordt afgerond met een eindopdracht. Als deze met voldoende resultaat is uitgevoerd wordt een certificaat uitgereikt. Voor de eindopdracht maken de deelnemers een beeldopname van een begeleidingsgesprek met een of meer docenten in opleiding waarin ze een of meerdere van hun zelf geformuleerde verbeterpunten of aandachtspunten uit de training bewust  toepassen.

LOCATIE & TIJD

LocatieTrainings- en vergadercentrum "Centrum van Alphen", Prinses Marijkestraat 20, 2404BC, Alphen aan den Rijn 


Data en tijden


ScholingsurenCa. 25 uur waaronder 15 uur (5 x 3 uur) lestijd.

DOELGROEP

Docenten VO die momenteel een student begeleiden of gaan begeleiden.

BENODIGDHEDEN

Het boek 'Coachen op de zes rollen van de leraar'. ↗

(Als je dit boek nog niet hebt, dan ontvang je deze via de SCOPE academie.)

AANMELDEN

Via het onderstaande formulier kun je je aanmelden.  Meedoen is meestal kosteloos, maar niet vrijblijvend. Onze trainingen worden met zorg en enthousiasme voorbereid, kortom er wordt veel tijd en geld in gestoken. Daarom gaan we ervan uit dat je (op tijd) aanwezige bent. Mocht je ziek zijn of door een andere reden écht niet kunnen komen, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk! Misschien kan iemand anders jouw plek innemen.

Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende.