Training 'sociale veiligheid' (PO)

maandag 17 februari 2025 van 19.00 – 21.30 uur

In de training Sociale Veiligheid krijg je een inleiding in de thema's rondom Sociale Veiligheid. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

Aan het einde van de training heb je handvatten gekregen om om te gaan met vraagstukken rondom sociale veiligheid.

De training is verplicht voor startende leerkrachten en nieuwe collega's binnen SCOPE PO. Heb je al eerder een vergelijkbare training gevolgd, overleg dan met je leidinggevende of dit voor jou toegevoegde waarde heeft.

LOCATIE & TIJD

Locatie:  P.C.B.S. Het Mozaïek, Vroonhoevelaan 10-12, 2408 ST Alphen aan den Rijn

Tijd: 19.00 – 21.30 uur

Datum: maandag 17 februari 2025

DOELGROEP

Startende docenten en zij-instromers uit het PO (Ook voor hen die vorig jaar niet aanwezig konden zijn.) Belangstellende onderwijsassistenten zijn ook van harte welkom!

BENODIGDHEDEN

N.v.t.

AANMELDEN

Via het onderstaande formulier kun je je aanmelden.  Meedoen is meestal kosteloos, maar niet vrijblijvend. Onze trainingen worden met zorg en enthousiasme voorbereid, kortom er wordt veel tijd en geld in gestoken. Daarom gaan we ervan uit dat je (op tijd) aanwezige bent. Mocht je ziek zijn of door een andere reden écht niet kunnen komen, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk! Misschien kan iemand anders jouw plek innemen.

Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende.