Studiedag integrale aanpak rekenen-wiskunde en dyscalculie (PO)

dinsdag 8 oktober 2024 , 8:30 - 15.00 uur  (Lunch wordt verzorgd)

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak voor rekenen-wiskunde en dyscalculie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je de verschillende ondersteuningsniveaus in de eigen school vormgeven? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten.  

PROGRAMMA

08:30 uur Inloop met koffie en thee

09:00 uur Visie ontwikkeling integrale aanpak rekenen-wiskunde en dyscalculie

09:30 uur Protocol Ernstige Rekenwiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD)

10:15 uur Pauze

10:45 uur Ondersteuningsniveau 1 en 2 (theorie en praktische handreikingen)

11:30 uur Ondersteuningsniveau 3 en 4 (theorie en praktische handreikingen)

12:30 uur Lunch (wordt verzorgd)

13:15 uur Diagnostiek bij rekenen-wiskunde in groep 1 t/m 8

14:15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen en/of napraten

15:00 uur Afronding

LOCATIE & TIJD

Locatie:   Groen van Prinsterer, J. Nieuwenhuijzenstraat 26, 2405 VG Alphen aan den Rijn, werkplek team passend onderwijs (op bovenverdieping)


Datum en tijd:  

Dinsdag 8 oktober 2024 , 8:30 - 15.00 uur  (Lunch wordt verzorgd)

DOELGROEP

schoolleiding,  intern begeleiders en rekenspecialisten 

DOOR

Dagmar Habets (orthopedagoog) en Talitha Canrinus (onderwijskundige)

TIJDSDUUR

7,5 uur (inclusief voorbereiding)

BENODIGDHEDEN

AANMELDEN

Via het onderstaande formulier kun je je aanmelden.  Meedoen is meestal kosteloos, maar niet vrijblijvend. Onze trainingen worden met zorg en enthousiasme voorbereid, kortom er wordt veel tijd en geld in gestoken. Daarom gaan we ervan uit dat je (op tijd) aanwezige bent. Mocht je ziek zijn of door een andere reden écht niet kunnen komen, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk! Misschien kan iemand anders jouw plek innemen.

Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende.