Studieochtend Integrale aanpak van laaggeletterdheid, lees/spellingproblemen en dyslexie (PO)

donderdag 7 november 2024 van 09.00 - 12.00 uur

Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over een integrale aanpak laaggeletterdheid, lees- en of spellingproblemen en dyslexie. Wat zijn de uitgangspunten van dit protocol? Hoe kun je dit vormgeven in de eigen school? Heb je zelf specifieke vragen, geef deze dan door bij de aanmelding zodat we hierbij kunnen aansluiten.

LOCATIE & TIJD

Locatie:  Groen van Prinsterer, J. Nieuwenhuijzenstraat 26, 2405 VG Alphen aan den Rijn,  werkplek team passend onderwijs (op bovenverdieping)

Tijd: 9.00 - 12.00 uur

Datum: donderdag 7 november 2024

Scholingsuren (incl. voorbereiding en nawerk):  4

DOELGROEP

Schoolleiding, intern begeleiders en taal-/leesspecialisten

BENODIGDHEDEN

AANMELDEN

Via het onderstaande formulier kun je je aanmelden.  Meedoen is meestal kosteloos, maar niet vrijblijvend. Onze trainingen worden met zorg en enthousiasme voorbereid, kortom er wordt veel tijd en geld in gestoken. Daarom gaan we ervan uit dat je (op tijd) aanwezige bent. Mocht je ziek zijn of door een andere reden écht niet kunnen komen, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk! Misschien kan iemand anders jouw plek innemen.

Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende.