Bijeenkomst woordenschat (PO)

donderdag 21 november 2024 van 15.45 - 17.15 uur

Een mens zonder taal is als een vogel zonder vleugels. Zonder woordkennis is er geen gesprek mogelijk en geen tekst leesbaar. Zonder woorden is er geen onderwijs, geen communicatie, geen instructie, geen uitleg, geen opdrachten, geen les en nooit een antwoord op je vragen. Werken aan woordenschat is werken aan een goede communicatie en aan goed onderwijs! Door middel van interactieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over woordenschat en woordenschatonderwijs in groep 1 t/m 8. 

Deze bijeenkomst is onder leiding van Talitha Canrinus (onderwijskundige/taalspecialist)

LOCATIE & TIJD

Locatie:  Groen van Prinsterer, J. Nieuwenhuijzenstraat 26, 2405 VG Alphen aan den Rijn 

Werkplek team passend onderwijs (op bovenverdieping)

Tijd: 15.45-17.15 uur

Datum: donderdag 21 november 2024

Scholingsuren (inclusief voorbereiding en nawerk)2

DOELGROEP

Een ieder die meer wil weten over woordenschat in het primair onderwijs. 

BENODIGDHEDEN

AANMELDEN

Via het onderstaande formulier kun je je aanmelden.  Meedoen is meestal kosteloos, maar niet vrijblijvend. Onze trainingen worden met zorg en enthousiasme voorbereid, kortom er wordt veel tijd en geld in gestoken. Daarom gaan we ervan uit dat je (op tijd) aanwezige bent. Mocht je ziek zijn of door een andere reden écht niet kunnen komen, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk! Misschien kan iemand anders jouw plek innemen.

Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende.