Bouw!-trainingen via Lexima (PO)

Diverse data en tijden

Alle SCOPE basisscholen werken met Bouw!: het interventieprogramma dat leesproblemen bij risicoleerlingen kan voorkomen. Bij het afsluiten van de bovenschoolse licentie is er een implementatietraining gegeven. Nieuwe leerkrachten of leerkrachten die zich verder willen verdiepen in het gebruik van Bouw! kunnen via Lexima een training volgen.

DOELGROEP

Onderwijsprofessionals, zoals leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en zorgcoördinators specialiseren zich met trainingen in het gebruik van de programma's.

Deze scholing voorziet in de behoefte tot professionalisering en het vergroten van de handelingsbekwaamheid bij docenten en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

TRAININGEN

Via Lexima zijn de volgende Bouw!-trainingen te volgen. Deze trainingen verlopen niet via de academie en worden in overleg met jouw leidinggevende gefinancierd uit het persoonlijke of uit het schoolbudget. Het is voordeliger om je met meerdere collega's tegelijk aan te melden. Je krijgt dan 20% korting per persoon.