Vensters

Wat is Vensters?

Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. In het programma vinden ze verschillende modules waarmee ze zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. De PO-Raad en VO-raad ontwikkelen modules binnen Vensters in samenspraak met scholen en in samenwerking met ict-partner Kennisnet.

Waarom Vensters?

Net als andere maatschappelijke organisaties die een publiek belang dienen, horen scholen transparant te zijn over hun beleid, uitgaven en prestaties. Vensters biedt inzicht in resultaten waarmee het verhaal van de school verteld kan worden binnen de school en aan externe betrokkenen.

Door het verhaal van uw school te vertellen creëert u een gelijke informatiepositie voor alle belanghebbenden. Dat is goed voor het gesprek over onderwijskwaliteit: een voorwaarde voor verbetering.


BRON: www.vensters.nl/wat-is-vensters  ↗

Professionalisering Vensters 

Om Vensters optimaal te gebruiken is er een breed aanbod aan professionalisering.  Doe de gratis online keuzehulp ↗ van Vensters om te kijken wat aansluit bij jouw vraag. Is het nodig om bovenschools iets te organiseren? Schroom niet en leg je vraag neer bij academie@scopescholen.nl.