Workshop Leer Leren & Plannen (VO)

3, 10 en 17 juni 2024 van 15.30 tot 17.00 uur

Een praktische en zinvolle workshop voor wie jeugd wil helpen bij het leren. Deze workshop is voor docenten en andere jeugdbegeleiders en bestaat uit twee delen. 

Deel 1 is uit de LEREN LEREN METHODE en beslaat één dagdeel (1,5 uur). 

Deel 2 is uit leren plannen met Mijn Planagenda® en eventueel ondersteunende instructievideo’s van WellBased en beslaat één dagdeel (1,5 uur).  

Je krijgt inzicht in de achtergronden en breinontwikkeling van het visuele en verbale denken middels een actieve presentatie. Na een korte pauze ga je aan de slag met twee unieke visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode die bewezen effect scoren bij tekstbegrip (begrijpend lezen) en het leren (onthouden) zelf. Het geleerde kan direct worden toegepast bij het begeleiden van de studerende jeugd. Daarnaast worden nog een tweetal leerstrategieën aangeboden die toepasbaar zijn voor diverse zaakvakken.

INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN

Deel 1

1. Conceptmap voor beter leren en overzicht van de lesstof

2. De Kleurmethode voor beter tekstbegrip

1. Leerstrategieën voor taalvakken

2. Leerstrategieën voor zaakvakken

Deel 2


OVER DE TRAINER

Mijn motto is: 'Duurzame begeleiding naar zelfstandigheid!' Actief als succesvolle coach voor kinderen, jongeren en gezinnen, vervul ik tevens drie dagen per week mijn passie als docent Duits en coach/counselor in het voortgezet onderwijs. Mijn certificering, verkregen via het gerenommeerde Instituut Kind in Beeld, omvat de volgende lettercodes: EX, JT en VT. Mijn bijzondere deskundigheid ligt op het gebied van persoonlijke begeleiding, waarbij mijn expertise zich uitstrekt tot:


Mers Bos

INSTITUUT KIND IN BEELD

De workshop wordt (op aanvraag) gegeven door zelfstandig werkende jeugdtrainers in uw regio. Alle aangesloten Professionals werken zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid. Ze mogen het erkende logo met huidig jaartal per discipline op hun website voeren. Aan de volgende lettercode herkent u de bevoegdheden:

EX:   Experts zijn bevoegd met het Wereldspel te werken en een Individueel Diagnostisch Onderzoek bij jeugd af te nemen.

JT:   De Jeugdtrainers zijn bevoegd om de LEREN LEREN Methode aan te bieden aan jeugd v.a. 8 jaar.

VT:   De Volwassenen Trainers zijn bevoegd om de training Basis Denksystemen te geven aan (jong)volwassenen en binnen bedrijven.

DOELGROEP

Docenten en begeleiders VO

BENODIGDHEDEN

LOCATIE & TIJD

Locatie:  Groene Hart Topmavo, Tolstraat 9, 2405 VS Alphen aan den Rijn

Data en tijd: 

Trainingsmoment 1:  maandag 3 juni 2024 van 15.30 tot 17.00 uur, lokaal 210

Trainingsmoment 2:  maandag 10 juni 2024 van 15.30 tot 17.00 uur

Trainingsmoment 3:  maandag 17 juni 2024 van 15.30 tot 17.00 uur (uitloopbijeenkomst voor als er meer tijd nodig is)

AANMELDEN

Via het onderstaande formulier kun je je aanmelden.  Meedoen is meestal kosteloos, maar niet vrijblijvend. Onze trainingen worden met zorg en enthousiasme voorbereid, kortom er wordt veel tijd en geld in gestoken. Daarom gaan we ervan uit dat je (op tijd) aanwezige bent. Mocht je ziek zijn of door een andere reden écht niet kunnen komen, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk! Misschien kan iemand anders jouw plek innemen.

Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende.