De SCOPE burgerschapsreis

Waarom burgerschap?

Als scholengroep begeleiden wij al onze leerlingen op hun eigen reis. Wat zij nodig hebben om die reis te maken, krijgen ze in ons onderwijs. Burgerschap is hierbij een belangrijke basisvaardigheid, en daarom onmisbare bagage.

Onderwijs gaat om het bieden van een oefenruimte voor het volle leven, dus vanuit hart, handen en hoofd. Als individuen zijn we onlosmakelijk met elkaar en deze wereld verbonden. Het leven is doorweven van wederzijdse afhankelijkheid en daarin vervult burgerschapsonderwijs een belangrijke rol. Dit doen we door onze leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor goed leven, goed samenleven en duurzaam omgaan met de wereld. Dit is nauw verbonden met onze persoonlijke waarden én met de waarden van SCOPE: vertrouwen, verbinding, perspectief en respect.


Van tussenstation naar tussenstation

In het SCOPE burgerschapsjaar gaan we met elkaar op reis langs de zeven SLO-bouwstenen voor burgerschap. Bij de opening van dit jaar staat de bouwsteen 'Macht en inspraak' centraal. Daarbij wordt de visie op burgerschapsonderwijs van de SCOPE scholengroep gepresenteerd. Tevens gaan we met elkaar in gesprek om richting te geven aan de overige bouwstenen die gedurende de burgerschapsreis als tussenstation zullen fungeren.

De zeven bouwstenen van burgerschap

De volgende bouwstenen vormen de tussenstops van onze burgerschapsreis*:

Hieronder vind je meer informatie over de bijeenkomsten waarin steeds één tussenstop centraal zal staan.  Deze informatie wordt, zodra er meer bekend is, verder aangevuld.

 

* Deze tussenstops zullen we in een nog nader in te vullen volgorde aan doen. 

Naderende tussenstations en bouwstenen

De SCOPE burgerschapsreis

Bouwsteen 'Identiteit' (PO & VO)

woensdag 20 maart van 14:30 – 17:00 uur

Sinds 2021 is de wet op het burgerschapsonderwijs in werking getreden. Een grote kans voor iedereen in het onderwijs. En wat gebeurt er al veel! Toch wordt deze opdracht nog uitdagender en mooier als we er (nog) breder naar gaan kijken. Dat kan als we burgerschapsonderwijs verbinden met de identiteitsvorming van leerlingen. Maar wat is daarin belangrijk en hoe ziet dit eruit?

Lees meer ...

De SCOPE burgerschapsreis 

Bouwsteen 'Digitaal samenleven' (PO & VO)

woensdag 10 april 2024 van 19.00 – 21.00 uur

Digitaal  samenleven,  mens en machine. Hoe verhouden ze zich tot elkaar en welke invloed heeft dit op ons samenleven? Fysiek en virtueel,  denkkracht en AI,  waarheid en leugen... Soms zijn de zaken zo verweven dat ze bijna niet meer te onderscheiden zijn.

Kortom in digitaal samenleven zitten onvermijdelijke spanningsvelden.  Er zit zeker een bepaalde spanning tussen het vormende karakter van het onderwijs en afhankelijkheid van big-tech bedrijven om digitaal bij te kunnen blijven in de samenleving.  Dit laatste geldt ook voor scholen en zeker als het gaat om hun burgerschapsvormende taak.

Lees meer ...

De SCOPE burgerschapsreis 

Bouwsteen 'Solidariteit' (PO & VO)

donderdag 19 september 2024 van 19.00 – 21.00 uur

In de maand september komt Dave Ensberg (Voormalig directeur-bestuurder Jantje Beton) spreken over de bouwsteen 'Solidariteit'. 

Lees meer ...

De SCOPE burgerschapsreis 

Bouwsteen 'Vrijheid en Gelijkheid' (PO & VO)

dinsdag 1 oktober 2024 van 19.00 – 21.00 uur

Iliass el Hadioui (Stadssocioloog, onderwijsdenker, onderzoeker, docent wo) neemt ons mee in het thema 'Vrijheid en Gelijkheid'.

Hoe ga je als school om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat? Iliass El Hadioui ontwikkelde de filosofie van De Transformatieve School die leraren helpt omgaan met straatgedrag op school. 

Lees meer ...

E-WISE  e-learning over burgerschap

Heb je een E-WISE-account? Dan staan de onderstaande online trainingen over burgerschap voor je klaar.

Heb je nog geen E-WISE-account? Op de pagina E-WISE lees je er meer over of vraag direct een account aan met 25% korting via de SCOPE academie.

Meer bronnen en informatie bij het thema burgerschap

Bezochte tussenstations en bouwstenen

De SCOPE burgerschapsreis 

Bouwsteen 'Macht en Inspraak' (PO & VO)

dinsdag 27 februari 2024 van 19.00 - 21.00 uur

Je bent welkom op de opening van ons burgerschapsjaar 2024, op dinsdagavond 27 februari van 19 tot 21 uur op het Groene Hart Leerpark.

Deze opening is de eerste tussenstop van onze 'burgerschapsreis'.  Samen met de GMR-leden, de leden van de raad van toezicht, de hoofden van dienst, de directeuren, de afdelingsleiders en overige belangstellenden uit SCOPE PO/SO en VO/VSO vangen we deze reis aan.

Lees meer ...