De SCOPE burgerschapsreis

Waarom burgerschap?

Als scholengroep begeleiden wij al onze leerlingen op hun eigen reis. Wat zij nodig hebben om die reis te maken, krijgen ze in ons onderwijs. Burgerschap is hierbij een belangrijke basisvaardigheid, en daarom onmisbare bagage.

Onderwijs gaat om het bieden van een oefenruimte voor het volle leven, dus vanuit hart, handen en hoofd. Als individuen zijn we onlosmakelijk met elkaar en deze wereld verbonden. Het leven is doorweven van wederzijdse afhankelijkheid en daarin vervult burgerschapsonderwijs een belangrijke rol. Dit doen we door onze leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor goed leven, goed samenleven en duurzaam omgaan met de wereld. Dit is nauw verbonden met onze persoonlijke waarden én met de waarden van SCOPE: vertrouwen, verbinding, perspectief en respect.

Van tussenstation naar tussenstation

In het SCOPE burgerschapsjaar gaan we met elkaar op reis langs de zeven thema's voor burgerschap. Bij de opening van dit jaar staat het thema 'Macht en inspraak' centraal. Daarbij wordt de visie op burgerschapsonderwijs van de SCOPE scholengroep gepresenteerd. Tevens gaan we met elkaar in gesprek om richting te geven aan de overige thema's die gedurende de burgerschapsreis als tussenstation zullen fungeren.

De zeven thema's bij burgerschap

De volgende thema's vormen de tussenstops van onze burgerschapsreis:

Hieronder vind je meer informatie over de bijeenkomsten waarin steeds één tussenstop centraal zal staan.  Deze informatie wordt, zodra er meer bekend is, verder aangevuld.

Conceptkerndoelen burgerschap opgeleverd

Veel scholen zijn in de afgelopen jaren aan de slag gegaan met burgerschap en digitale geletterdheid. Maar er waren nog geen kerndoelen. En daardoor was het niet duidelijk wat leerlingen hiervoor moeten leren. Daarom is het zo belangrijk dat er ook voor deze leergebieden kerndoelen komen voor zowel het primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs als het (voortgezet) speciaal onderwijs 6 maart was een belangrijke dag voor het onderwijs: demissionair minister Mariëlle Paul heeft de eerste conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid in ontvangst genomen!

Lees meer over de conceptkerndoelen ↗ 

Tussenstations op onze burgerschapsreis

De SCOPE burgerschapsreis 

Thema 'Solidariteit' (PO, VO & diensten)

donderdag 19 september 2024 van 19.00 – 21.00 uur

In de maand september komt Dave Ensberg (Voormalig directeur-bestuurder Jantje Beton) spreken over het thema 'Solidariteit'. 

Lees meer ...

De SCOPE burgerschapsreis 

Thema 'Vrijheid en Gelijkheid' (PO, VO & diensten)

dinsdag 1 oktober 2024 van 19.00 – 21.00 uur

Iliass el Hadioui (Stadssocioloog, onderwijsdenker, onderzoeker, docent wo) neemt ons mee in het thema 'Vrijheid en Gelijkheid'.

Hoe ga je als school om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat? Iliass El Hadioui ontwikkelde de filosofie van De Transformatieve School die leraren helpt omgaan met straatgedrag op school. 

Lees meer ...

E-WISE  e-learning over burgerschap

Heb je een E-WISE-account? Dan staan de onderstaande online trainingen over burgerschap voor je klaar.

Heb je nog geen E-WISE-account? Op de pagina E-WISE lees je er meer over of vraag direct een account aan met 25% korting via de SCOPE academie.

Promotiemateriaal

Afbeelding voor informatiescherm

Presentatieformat

Presentatieformat burgerschap (Maak een kopie of download voor eigen gebruik)

Meer bronnen en informatie bij het thema burgerschap

Bezochte tussenstations en thema's

De SCOPE burgerschapsreis 

Thema 'Democratische cultuur' (PO, VO en diensten)

dinsdag 18 juni 2024 van 19.00 – 21.00 uur, met (optioneel) vooraf een barbecue om 17.30 uur

De Kiesmannen nemen je mee in hun verhaal over hoe ze sinds 2017 jongeren enthousiasmeren over verkiezingen, democratie, burgerschap en andere maatschappelijke thema’s. Aan de hand van de verschillende lessen die ze hebben geleerd, best practices en overige voorbeelden, laten ze zien hoe je jongeren structureel kan enthousiasmeren, bereiken en betrekken rondom thema’s die te maken hebben met de democratische cultuur.

Lees meer ...

De SCOPE burgerschapsreis 

Thema 'Digitaal samenleven' (PO, VO & diensten)

woensdag 10 april 2024 van 19.00 – 21.00 uur

Digitalisering als maatschappelijke norm. Hoe verhoudt de school zich hiertoe en wat is er nodig? 

De school staat letterlijk midden in de samenleving. Er komen allerlei maatschappelijke vraagstukken de schoolpraktijk binnen. Via leerlingen (ze vinden iets, hebben vragen, maken dingen mee), via de wijk of het dorp, of als school heb je te maken met brede maatschappelijke ontwikkelingen. 

Lees meer ...

De SCOPE burgerschapsreis 

Thema 'Macht en Inspraak' (PO & VO)

dinsdag 27 februari 2024 van 19.00 - 21.00 uur

Je bent welkom op de opening van ons burgerschapsjaar 2024, op dinsdagavond 27 februari van 19 tot 21 uur op het Groene Hart Leerpark.

Deze opening is de eerste tussenstop van onze 'burgerschapsreis'.  Samen met de GMR-leden, de leden van de raad van toezicht, de hoofden van dienst, de directeuren, de afdelingsleiders en overige belangstellenden uit SCOPE PO/SO en VO/VSO vangen we deze reis aan.

Lees meer ...

De SCOPE burgerschapsreis

Thema 'Identiteit' (PO, VO & diensten)

woensdag 20 maart 2024 van 14:30 – 17:00 uur

Sinds 2021 is de wet op het burgerschapsonderwijs in werking getreden. Een grote kans voor iedereen in het onderwijs. En wat gebeurt er al veel! Toch wordt deze opdracht nog uitdagender en mooier als we er (nog) breder naar gaan kijken. Dat kan als we burgerschapsonderwijs verbinden met de identiteitsvorming van leerlingen. Maar wat is daarin belangrijk en hoe ziet dit eruit?

Lees meer ...

Beeldverslag 20 maart 2024

Klik op de afbeelding om de pdf te openen .

Klik hier voor de drukversie (9,9 Mb)

Video 20 maart 2024

Scope - Burgerschap identiteit - 20 maart 2024.mp4

Deze video is alleen te bekijken als je met een SCOPE-account ingelogd bent!