MR/GMR-training over formatie en financieel beleid (VO)

maandag 12 februari  2024 van 19.00 - 21.30 uur

In het voortgezet onderwijs hangt de inzet van het aantal personeelsleden nauw samen met beschikbare gelden en de verdeling daarvan. Als meerdere scholen onder één bestuur vallen, is het vaak nog lastiger om als lid van de medezeggenschap te begrijpen hoe de personeelsformatie tot stand is gekomen. In deze training krijg je inzicht in diverse zaken die daarbij een rol spelen en in de vragen die een medezeggenschapsorgaan hierover dient te stellen aan de schoolleiding.

De trainer zal eerst het speelveld schetsen zodat iedereen weet hoe het bestuursformatieplan zich in algemene zin verhoudt tot het financiële beleid in de organisatie. We zoomen in op de verschillende bevoegdheden van de deelraden en de GMR in het proces. Aan bod komt ook de kadernota waarin jaarlijks uitspraken opgenomen kunnen worden t.a.v. solidariteit. We besteden aandacht aan de invloed die de deelraad kan uitoefenen via de GMR op de waarnemingen die de DR doet in de eigen school.

Vervolgens zoomen wij in op ons eigen bestuursformatieplan (van SCOPE dus) en verkennen wij welke informatie nodig is om de medezeggenschap zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

Aan het eind van de training heb je zicht op de cyclus van begroten. Je kent de hoofdlijnen van het financiële beleid, waaronder het formatiebeleid (en daaruit voortvloeiend het bestuursformatieplan). Je weet ook welke ruimte er is voor de vestigingen om keuzes te maken en wat de rol van de medezeggenschap daarbij is.

Extra informatie bij formatieplan

Heb je een abonnement op de MR academie? Dan kun je als voorbereiding het Minicollege - Formatieplan volgen.

Extra informatie bij  de begroting

Heb je een abonnement op de MR academie? Dan kun je als voorbereiding het Minicollege - Begroting ↗ volgen.

LOCATIE & TIJD

Locatie:  lokaal 210 van het Groene Hart Leerpark, Pr. Beatrixlaan 4, 2404 XC Alphen aan den Rijn (I.v.m. ouderavond: bij de ingang naar rechts gaan en daar de trap naar de tweede verdieping nemen)

Datum & tijd: maandag 12 februari 2024 van 19.00 - 21.30 uur

DOELGROEP

Deze cursus is bedoeld voor MR-en en GMR-en in het voortgezet onderwijs. 

AANMELDEN

Via het onderstaande formulier kun je je aanmelden.  Meedoen is meestal kosteloos, maar niet vrijblijvend. Onze trainingen worden met zorg en enthousiasme voorbereid, kortom er wordt veel tijd en geld in gestoken. Daarom gaan we ervan uit dat je (op tijd) aanwezige bent. Mocht je ziek zijn of door een andere reden écht niet kunnen komen, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk! Misschien kan iemand anders jouw plek innemen.

Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende.