De SCOPE burgerschapsreis - Thema 'Macht en Inspraak' (PO & VO)

dinsdag 27 februari 2024 van 19.00 - 21.00 uur

Je bent welkom op de opening van ons burgerschapsjaar 2024, op dinsdagavond 27 februari van 19 tot 21 uur op het Groene Hart Leerpark.

Deze opening is de eerste tussenstop van onze 'burgerschapsreis'.  Samen met de GMR-leden, de leden van de raad van toezicht, de hoofden van dienst, de directeuren, de afdelingsleiders en overige belangstellenden uit SCOPE PO/SO en VO/VSO vangen we deze reis aan.

Waarom burgerschap?

Als scholengroep begeleiden wij al onze leerlingen op hun eigen reis. Wat zij nodig hebben om die reis te maken, krijgen ze in ons onderwijs. Burgerschap is hierbij een belangrijke basisvaardigheid, en daarom onmisbare bagage.

Onderwijs gaat om het bieden van een oefenruimte voor het volle leven, dus vanuit hart, handen en hoofd. Als individuen zijn we onlosmakelijk met elkaar en deze wereld verbonden. Het leven is doorweven van wederzijdse afhankelijkheid en daarin vervult burgerschapsonderwijs een belangrijke rol. Dit doen we door onze leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor goed leven, goed samenleven en duurzaam omgaan met de wereld. Dit is nauw verbonden met onze persoonlijke waarden én met de waarden van SCOPE: vertrouwen, verbinding, perspectief en respect.


Van tussenstation naar tussenstation

In het SCOPE burgerschapsjaar gaan we met elkaar op reis langs zeven thema's voor burgerschap. Bij de opening van dit jaar staat het thema 'Macht en inspraak' centraal. Daarbij wordt de visie op burgerschapsonderwijs van de SCOPE scholengroep gepresenteerd. Tevens gaan we met elkaar in gesprek om richting te geven aan de overige thema's die gedurende de burgerschapsreis als tussenstation zullen fungeren.


Pak 'je koffer' en meld je aan

Ga met ons het avontuur aan ... Pak 'je koffer' en meld je (onderaan deze pagina) aan voor het eerste tussenstation op onze burgerschapsreis. 

PROGRAMMA

Hieronder vind je het programma. Vanaf 19.00 uur is er een inloop met koffie en thee. We starten met het programma om 19.15 uur en ronden deze rond 20.45 uur af met een borrel.

DOELGROEP

GMR-leden (werknemers, ouders en leerlingen),  raad van toezicht, hoofden van dienst, directeuren, afdelingsleiders en overige belangstellenden uit het PO/SO en VO/VSO.

Om de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken we je om je vooraf aan te melden voor deze bijeenkomst.

THEMA'S BURGERSCHAP

Het komende jaar bouwen wij aan burgerschap aan de hand van zeven thema's.  Deze worden de tussenstops van onze burgerschapsreis.  Op 27 februari kijken we - waar mogelijk - alvast vooruit naar deze tussenstops en gaan we met elkaar in gesprek om de reis ernaartoe verder richting te geven.

De volgende thema's vormen de tussenstops van onze burgerschapsreis*:


* Deze tussenstops zullen we in een nog nader in te vullen volgorde aan doen. 

LOCATIE & TIJD

Locatie: Teamkamer, Groene Hart Leerpark, Pr. Beatrixlaan 4, 2404 XC Alphen aan den Rijn

Datum: dinsdag 27 februari 2024 van 19.00 - 21.00 uur

Let op! Het aantal parkeerplaatsen in de buurt is beperkt. Kom bij voorkeur op de fiets. Kom je toch met de auto en kun je niet in de buurt parkeren, dan kun je bijvoorbeeld parkeren bij de Baronie: parkerendebaronie.nl ↗ 

PAK JE KOFFER EN MELD JE AAN