Training Help! Een calamiteit - Coördineren van calamiteiten in het onderwijs (PO & VO)

woensdag 15 mei of woensdag 29 mei 2024 van 9.00 - 16.00 uur

Op verzoek van het bestuur van SCOPE scholen organiseren wij in samenwerking met de Interventie Academie de training Help! Een calamiteit. Deze training is voor leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs en andere genodigden en de onderstaande vragen vormen een leidraad voor de training.

INHOUD

Onverwachte en schokkende gebeurtenissen en calamiteiten komen overal voor. Je hoopt dat het niet jouw organisatie zal treffen. Maar als het wel jouw organisatie treft? Dan kun je beter goed voorbereid zijn.

Deze training wordt verzorgd voor iedereen die verantwoordelijk is wanneer een calamiteit zich voordoet: bestuurders, directeuren, school- en locatieleiders, adviseurs en beleidsmedewerkers.

Deze training geeft versterkt competenties om een calamiteit te coördineren en de rust te bewaren binnen de school of kinderopvang. Na het volgen van de training heb je tools om calamiteiten voor te bereiden, te coördineren en nazorg te verlenen.

Tijdens de training leer je door middel van het oefenen van een calamiteit met maatschappelijke onrust. Je ontvangt het naslagwerk ‘Help! Een calamiteit’ waarin in stappenplannen wordt uitgelegd hoe te handelen bij verschillende soorten calamiteiten.

Daarnaast wordt informatie gegeven over wettelijke plichten, de werkwijze van politie en hulpverleners, het crisisteam, (crisis)communicatie, nazorg en rehabilitatie bieden.

RESULTAAT

Je hebt inzicht in, je bent je bewust van en je kunt...

• het onderscheid benoemen tussen incidenten, calamiteiten en rampen.

• handelen bij diverse soorten calamiteiten.

• overleg voeren en melden bij de vertrouwensinspecteur van het onderwijs.

• overleggen en samenwerken met politie, GGD, School & Veiligheid en  hulpverleners.

• een crisisteam opzetten en een plan van aanpak ontwikkelen en uitvoeren.

• intern en extern crisiscommunicatie voeren.

• ondersteuning en nazorg bieden.

• rehabiliteren bij een valse beschuldiging.

• de rust binnen de school of kinderopvang herstellen.

Inclusief Naslagwerk ‘Help! Een calamiteit’

SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN OF CALAMITEITEN ZIJN

DOOR

Nathalie Sie van de Interventie Academie

DOELGROEP

Leidinggevenden en genodigden uit het PO en VO.

LOCATIE & TIJD

Locatie: Trainings- en vergadercentrum "Centrum van Alphen", Prinses Marijkestraat 20, 2404BC Alphen aan den Rijn

Data: woensdag 15 mei of woensdag 29 mei 2024 van 

Tijd: 9.00 - 16.00 uur (Inloop vanaf 8.45 uur)

De lunch wordt verzorgd!

AANMELDEN

Via het onderstaande linkjes kun je je aanmelden.  Meedoen is meestal kosteloos, maar niet vrijblijvend. Onze trainingen worden met zorg en enthousiasme voorbereid, kortom er wordt veel tijd en geld in gestoken. Daarom gaan we ervan uit dat je (op tijd) aanwezige bent. Mocht je ziek zijn of door een andere reden écht niet kunnen komen, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk! Misschien kan iemand anders jouw plek innemen.

Als het tijdstip botst met andere werkzaamheden, overleg dan even met je leidinggevende. 

AANMELDEN