De SCOPE burgerschapsreis
Thema 'Digitaal samenleven' (PO, VO en diensten)

woensdag 10 april 2024 van 19.00 – 21.00 uur

Digitalisering als maatschappelijke norm. Hoe verhoudt de school zich hiertoe en wat is er nodig? 

De school staat letterlijk midden in de samenleving. Er komen allerlei maatschappelijke vraagstukken de schoolpraktijk binnen. Via leerlingen (ze vinden iets, hebben vragen, maken dingen mee), via de wijk of het dorp, of als school heb je te maken met brede maatschappelijke ontwikkelingen.  

Digitalisering valt primair in de laatste categorie en raakt ook direct leerlingen. Het is een complex, maatschappelijk vraagstuk dat de kern van onderwijs raakt en de bedoeling mogelijk verandert. Wat is die bedoeling? Hoe speelt digitalisering daar een rol in? Een veel gehoord argument om (verder) te digitaliseren is dat het de maatschappij erom vraagt. Is dat reden genoeg?  

School is immers ook de plaats waar leerlingen leren hun burgerschap vorm te geven. De school als minimaatschappij. Hoe als school om te gaan met de (ogenschijnlijk) maatschappelijke norm tot verdere digitalisering? Wat doe je wel, wat niet? Hoe ga je om met vraagstukken rondom privacy, autonomie en desinformatie?

Op deze avond staan de volgende vragen centraal:


SPREKERS

Harriët Leget en Daan van Riet werken bij Kennisnet. Ze houden zich beiden bezig met het thema digitaal burgerschap en werken veel met scholen samen. Daarnaast werkte Harriët, neerlandica, mee aan het handboek digitale geletterdheid. Momenteel denkt ze mee over het Expertisepunt digitale geletterdheid in opbouw, houdt zich bezig met de relatie tussen digitale geletterdheid en burgerschap en professionaliseert ze besturen. 

Daan is filosoof en focust zich bij Kennisnet op de morele, pedagogische en politieke dimensies van digitalisering in en van onderwijs. Ze zullen reageren op bovenstaand verhaal en perspectieven proberen te geven. 

Harriët Leget

Daan van Riet

PROGRAMMA

Hieronder vind je het (concept)programma. Vanaf 19.00 uur is er een inloop met koffie en thee. We starten met het programma om 19.15 uur en ronden deze rond 20.45 uur af met een borrel.

DOELGROEP

Lesgevend personeel en belangstellenden vanuit het OOP en diensten.

THEMA'S BURGERSCHAP

Het komende jaar bouwen wij aan burgerschap aan de hand van zeven thema's.  Deze worden de tussenstops van onze burgerschapsreis en dit zijn de thema's:


* Deze tussenstops zullen we in een nog nader in te vullen volgorde aan doen. 

LOCATIE & TIJD

Locatie: Teamkamer, Groene Hart Leerpark, Pr. Beatrixlaan 4, 2404 XC Alphen aan den Rijn

Datum: woensdag 10 april 2024 van 19.00 – 21.00 uur


Let op! Het aantal parkeerplaatsen in de buurt is beperkt. Kom bij voorkeur op de fiets. Kom je toch met de auto en kun je niet in de buurt parkeren, dan kun je bijvoorbeeld parkeren bij de Baronie: parkerendebaronie.nl ↗ 

Training ChatGPT

woensdag 24 april 2024 van 16.00 uur tot 17.40 uur

Heb je zelf weinig tot geen idee wat je leerlingen en jij hiermee kunnen doen? Dan is onze informatieve training over ChatGPT precies wat je nodig hebt! We nodigen je uit om met ons mee te gaan op een verkenning van ChatGPT, met een kritische blik op zowel de voordelen als de uitdagingen van deze krachtige technologie in het onderwijs.

Ontdek ChatGPT: Leerzame inzichten voor iedereen in het onderwijs! (PO & VO)

Kennistraining en -quiz SCOPE (digitale) veiligheid (PO & VO)

Online - ca. 30 minuten

April 2024 staat wat betreft burgerschap in het teken van de bouwsteen 'Digitaal samenleven'. We verwachten dat alle medewerkers deze Kennistraining en kennisquiz SCOPE (digitale) veiligheid doorlopen.

Iedereen die werkzaam is binnen de SCOPE scholengroep moet veilig kunnen omgaan met (digitale)gegevens. 

Kennistraining en -quiz SCOPE (digitale) veiligheid (PO & VO)

PAK JE KOFFER EN MELD JE AAN